KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia

Rate this post

thời kì qua, công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia được Hà Tĩnh khác lạ coi trọng và thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật với liên quan, phục vụ yêu cầu đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy nội bộ, an toàn và tin cậy quốc gia, đảm bảo an toàn và tin cậy quốc gia. trật tự an toàn và tin cậy xã hội trong tình hình thế hệ.

Chiều 22-9, Đoàn công việc của Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Văn Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục an toàn và tin cậy chính trị nội bộ (Bộ Công an) làm trưởng đoàn đã với buổi làm việc với UBND tỉnh về công việc đảm bảo an toàn những kín kẽ. kín kẽ quốc gia ở Hà Tĩnh.

Phó chủ toạ UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Thiếu tướng Phạm Văn Vịnh – Phó Cục trưởng Cục an toàn và tin cậy chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Phó chủ toạ UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Pháp lệnh đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia, Luật đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia và những văn người chơi dạng hướng dẫn thi hành, thời kì qua, công việc này ở Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan yếu.

từ thời điểm năm 2017 tới nay, Hà Tĩnh đã ban hành 43 văn người chơi dạng lãnh đạo liên quan tới công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia; tổ chức 32 lớp tập huấn cho sắp 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công an tỉnh, những sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương sắp xếp cán bộ chuyên trách theo dõi, tư vấn về công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia. Cán bộ làm mướn việc này là những người với phẩm chất đạo đức tốt, với ý thức trách nhiệm, với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất – kỹ thuật cho công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia được những cơ quan, đơn vị sử dụng rộng rãi.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Đại tá Nguyễn Hữu Thiện – Phó Giám đốc Công an tỉnh công bố tình hình, kết quả công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia bên trên địa bàn Hà Tĩnh từ thời điểm năm 2017 tới nay.

từ thời điểm năm 2017 tới nay, UBND tỉnh đã lãnh đạo Công an tỉnh tiến hành 2 cuộc thanh tra, kiểm tra 4 cuộc tại 123 cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cấp xã. Qua công việc thanh tra, kiểm tra đã bắt gặp một vài sơ hở, thiếu sót trong công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia và với giải pháp xử lý, khắc phục.

Công an tỉnh cũng đã chủ động theo dõi, rà soát, bắt gặp, xử lý theo thẩm quyền và kiến ​​nghị cơ quan với thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những tình huống vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia. .

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Hà Tĩnh khác lạ coi trọng công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia và thực hiện nghiêm túc những quy định với liên quan. yêu cầu Bộ Công an tiếp tục sử dụng rộng rãi tương trợ Hà Tĩnh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tập huấn trong công việc bắt gặp, xử lý vi phạm; nâng cao tính năng bảo mật của hệ thống mạng nội bộ và hệ thống điều hành làm việc của tỉnh.

Phó chủ toạ UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Tại buổi làm việc, những đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quy trình đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia như: một vài đơn vị, địa phương chưa thực sự sử dụng rộng rãi đúng mức tới công việc đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia. đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia; việc đầu tư trang trang bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia bên trên khoảng ko mạng chưa phục vụ yêu cầu phát triển khoa học và technology hiện nay …; đưa ra một vài khuyến nghị và đề xuất.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Thiếu tướng Phạm Văn Vịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Vịnh – Phó Cục trưởng Cục an toàn và tin cậy chính trị nội bộ tiến công giá, Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc, nghiêm túc trách nhiệm đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia.

thời kì tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia; tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những tổ chức, cá thể vi phạm.

Phó Cục trưởng Cục an toàn và tin cậy chính trị nội bộ cũng phân tích, làm rõ những đề xuất, kiến ​​nghị liên quan tới việc trang bị phương tiện, trang bị phục vụ công việc bắt gặp, đấu tranh, xử lý những hành động vi phạm pháp luật. vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn kín kẽ quốc gia; tiếp thu những ý kiến ​​đóng góp để trình cấp với thẩm quyền hoàn thiện những quy định với liên quan.

Thùy Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *