Phong Thủy

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2022

Rate this post

Đồ họa thông tin:

(TBTCO) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỷ USD, tăng 8,7% đối với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 36,3 tỷ USD, tăng 13,một%; nhập khẩu ước đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,9%.

The Duong


Leave a Reply

Your email address will not be published.