KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Trà Vinh phát triển kinh tế tài chính tư nhân, làm giàu từ kinh tế tài chính đại dương

Rate this post

Một trong những động lực giúp kinh tế tài chính khởi sắc trong thời kì qua là Trà Vinh đã chú trọng phát triển kinh tế tài chính tư nhân, phục hồi và thích ứng nhanh chóng, làm động lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính.Nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh công suất 48 MW đã được khởi công vào trong ngày 21/9/2021

Phát triển kinh tế tài chính tư nhân thịnh vượng

Theo thống kê, từ thời điểm năm 2018 tới nay, Trà Vinh với một.517 doanh nghiệp được xây dựng, với tổng số vốn 18.147 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25.985 lao động. Theo đó, chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp đối với quyết nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI tới nay đạt 67,một%.

Riêng 6 tháng đầu năm mới 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp cho 250 doanh nghiệp. Trong đó, 165 doanh nghiệp TNHH một member, 45 doanh nghiệp TNHH nhị member trở lên, 20 doanh nghiệp tư nhân, 20 doanh nghiệp cổ phần; 151 đơn vị trực thuộc (119 vị trí, 25 chi nhánh, 7 văn phòng đại diện); tổng vốn đăng ký 3.949 tỷ đồng, số lao động đăng ký là 3.781 người.

tới nay, toàn tỉnh với 3.466 doanh nghiệp với vốn đầu tư 55.483 tỷ đồng, với 99.139 lao động (2.938 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 50.255 tỷ đồng, 90.756 lao động), trong đó với 44 doanh nghiệp với vốn đầu tư trực tiếp. quốc tế (FDI). song song, cấp đăng ký ngã sung ngành nghề kinh doanh, ngã sung vốn và đổi khác khác cho 497 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn ngã sung 3.342 tỷ đồng.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, bởi vì Trà Vinh đã tập trung thực hiện với cực tốt quyết nghị số 10-NQ / TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tài chính tư nhân trở thành một động lực quan yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa. nền kinh tế tài chính thị trường. Theo đó, ngày 15/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 18-CTr / TU thực hiện quyết nghị số 10-NQ / TW.

thời đoạn 2017 – 2021, kinh tế tài chính tư nhân đã đóng góp góp phần quan yếu vào phát triển kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh; đưa GRDP của tỉnh tăng trưởng 8,81% / năm, quy mô kinh tế tài chính năm 2021 đạt 63.818 tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế tài chính tư nhân đóng góp 61,05% GRDP, tăng bình quân 6,87% / năm.

Kết quả bên trên cho biết Trà Vinh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cực tốt quyết nghị số 10-NQ / TW. Theo đó, tỉnh tập trung tương trợ kinh tế tài chính tư nhân đổi thế hệ, văn minh hóa technology sinh sản và tập huấn, phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động; triển khai những chương trình khởi nghiệp, đổi thế hệ sáng tạo gắn kèm với phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 844 / QĐ-TTg ngày 18/5/năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

đầu năm mới 2020, chủ toạ UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 63 / QĐ-UBND ban hành Đề án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh thời đoạn 2020 – 2022 và định hướng tới năm 2025. Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh được hình thành. hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo nơi làm việc cho những ý tưởng / dự án khởi nghiệp tới sinh sống, làm việc, tổ chức event, tọa đàm, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với những hệ sinh thái khởi nghiệp khác. Phong trào khởi nghiệp từng bước lan tỏa trong đồng đội, nhận được hàng trăm ý tưởng tham dự những cuộc thi khởi nghiệp, giải pháp tương trợ vốn cho những dự án khởi nghiệp đã triển khai,… là động lực xúc tiến doanh nghiệp phát triển. công nghiệp tư nhân.

song song, tỉnh tăng nhanh chóng mời gọi những doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham dự sâu vào những chuỗi giá trị ngành hàng, thích thích hợp với định hướng phát triển kinh tế tài chính của tỉnh như quyết nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. . ngoài. thời đoạn 2017 – 2021, tỉnh lôi cuốn 22 dự án đầu tư vào lĩnh vực này, với tổng vốn đầu tư một.026 tỷ đồng và 4 triệu USD.

song song, sử dụng rộng rãi tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực quality cao, từng bước phục vụ yêu cầu phát triển của xã hội, chú trọng tập huấn nghề gắn kèm với yêu cầu thị trường, tuyển sinh và tập huấn nghề bởi nhiều hình thức. tập huấn cho bên trên 96.162 lao động, đóng góp góp phần nâng tỷ trọng lao động qua tập huấn nghề lên 68,7%, lao động qua tập huấn với văn bởi, chứng chỉ xác nhận kết quả đạt 35,84% vào năm 2021; tổ chức những phiên giao tế việc làm, đóng góp góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi rỗi.

Sau sắp 5 năm thực hiện quyết nghị số 10-NQ / TW, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trà Vinh đã cụ thể hóa những chính sách thành những chương trình. quy trình hành động và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gắn kèm với kế hoạch phát triển kinh tế tài chính – xã hội hàng năm. Theo đó, đã đạt được rất nhiều thành tựu quan yếu, kinh tế tài chính tăng trưởng khá, quy mô kinh tế tài chính tăng nhanh chóng, dịch chuyển đúng hướng, cơ cấu nội ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ dịch chuyển theo hướng tích cực, tương xứng với tiềm năng.

ko giống nhau, kinh tế tài chính tư nhân phát triển nhanh chóng và với ko ít đóng góp quan yếu vào sự phát triển kinh tế tài chính của tỉnh. Việc lôi cuốn những doanh nghiệp, những nhà đầu tư tiềm năng tới đầu tư đóng góp góp phần tạo việc làm thế hệ cho tất cả những người dân bên trên địa bàn và vùng phụ cận, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp góp phần đảm bảo an sinh xã hội. ngày hội.

Hướng ra đại dương, làm giàu từ kinh tế tài chính đại dương

Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh lãnh đạo, phải tạo động lực tăng trưởng thế hệ cho nền kinh tế tài chính thích ứng với tình hình thế hệ và tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển và làm giàu. Từ kinh tế tài chính đại dương, phát triển doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và ý thức của người dân, Trà Vinh tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tài chính – xã hội, dự toán ngân sách hàng năm và đầu tư công. Năm 2023; hoàn thiện quy hoạch vùng tỉnh thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050; phát triển sinh sản nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nhân rộng những mô hình thế hệ với cực tốt kinh tế tài chính cao.

Tỉnh này cũng tập trung những nguồn lực để lôi cuốn đầu tư, phát triển kinh tế tài chính đại dương. Tiếp tục đổi thế hệ và tăng cường công việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và quốc gia về phát triển kinh tế tài chính tư nhân trở thành một động lực quan yếu của nền kinh tế tài chính nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức đồng đội. khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của đồng đội, vươn lên tham dự hoạt động ̣ sinh sản, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 5.000 doanh nghiệp xây dựng thế hệ vào năm 2025.

Trà Vinh tiếp tục tạo môi trường thiên nhiên đầu tư kinh doanh tiện lợi để phát triển kinh tế tài chính tư nhân: tập trung thực hiện Chương trình số 10-CTr / TU ngày 26/3/2021 về tăng cường lãnh đạo, lãnh đạo nâng cao Chỉ số năng lực khó khăn cấp tỉnh (PCI) của Trà. Vinh tới năm 2025; Chương trình số 12-CTr / TU, ngày 26/3/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC, PAPI, SIPAS thời đoạn 2021-2025 …

cùng theo với đó, tiếp tục tăng nhanh chóng cải cách hành chính, cải thiện môi trường thiên nhiên đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh thời kì qua. Tập trung tuyên truyền, tương trợ cá thể kinh doanh, hộ kinh doanh chuyển đổi, xây dựng doanh nghiệp; sử dụng rộng rãi tương trợ, phát triển hợp tác xã … tăng nhanh chóng xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng Khu kinh tế tài chính Định An, Khu công nghiệp Cổ Chiên, Khu công nghiệp Cầu. Quán và cụm công nghiệp

Mục tiêu cụ thể nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đưa ra tới năm 2025, tổng giá trị sinh sản của những huyện, thị xã ven đại dương đóng góp khoảng 70 – 75% giá trị sinh sản toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người cao gấp một,2 lần thu nhập bình quân của tỉnh. Giá trị càng ngày càng tăng ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 5% / năm; sản lượng nuôi trồng khoảng 300.000 tấn / năm (trong đó nuôi trồng 200.000 tấn, khai thác 100.000 tấn). Phát triển và nâng cao quality sản phẩm du ngoạn, phấn đấu tới năm 2025 du ngoạn đại dương của tỉnh tăng trưởng bình quân 15%, chiếm tỷ trọng 10% của ngành.

những xã đảo với cơ sở hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội cơ phiên bản toàn vẹn, nhất là điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, liên lạc, thủy lợi. những xã ven đại dương giữ vững nông thôn thế hệ và xây dựng nông thôn thế hệ nâng cao. Xây dựng thị xã Duyên Hải đạt tiêu chuẩn chỉnh thành phố loại III; Thị trấn Cầu Ngang đạt tiêu chuẩn chỉnh thành phố loại IV. những huyện ven đại dương như Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải sớm đạt tiêu chuẩn chỉnh huyện nông thôn thế hệ để tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn chỉnh nông thôn thế hệ trước năm 2025. Hiện tỉnh tập trung lôi cuốn đầu tư, nhất là lĩnh vực kinh doanh. . khu vực tư nhân, phấn đấu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về năng lực tái tạo với tổng công suất khoảng 46.500 MW …

Phó chủ toạ UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết thêm thông tin, để đạt được mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế tài chính đại dương, tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp, như tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng đồng bộ tổng thể. quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tài chính đại dương; phát triển tiến công bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển kinh tế tài chính đại dương và ven đại dương; tăng nhanh chóng lôi cuốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ thủy sản; phát triển Khu kinh tế tài chính Định An, những khu công nghiệp thuộc khu kinh tế tài chính, công nghiệp ven đại dương, những dự án đầu tư trung tâm phục vụ phát triển kinh tế tài chính đại dương.

Tỉnh đang kêu gọi lôi cuốn đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy chế biến tôm cá quy mô 10.000 tấn / năm; Dự án Nhà máy bảo vệ và chế biến thủy sản quy mô 10.000 tấn / năm; Dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản quy mô 20.000 – 30.000 tấn / năm; Dự án nuôi tôm nước lợ technology cao quy mô 200 – 300 ha / khu; Dự án liên kết sinh sản và tiêu thụ ngao bãi bồi ven đại dương quy mô 200 – 300 ha / dự án và Dự án liên kết nuôi tôm sinh thái xuất khẩu quy mô một.000 – 2.000 ha …

Để tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển doanh nghiệp tư nhân tới năm 2025, Trà Vinh đề ra 5 giải pháp: nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tài chính tư nhân; tạo môi trường thiên nhiên đầu tư, kinh doanh tiện lợi; tương trợ kinh tế tài chính tư nhân đổi thế hệ, văn minh hóa technology sinh sản và tập huấn phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao năng lực và cực tốt quản lý quốc gia đối với kinh tế tài chính tư nhân; tập trung đổi thế hệ quality và cực tốt hoạt động của những tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *