KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Triển khai quyết nghị 06 / NQ-TW: Khép lại ‘khoảng trống’ trong quy hoạch thành phố

Rate this post

quyết nghị số 06-NQ / TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển vững bền thành phố việt nam giới nam giới tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” là cơ sở để xây dựng thiết chế. cơ chế chính sách thế hệ, trở thành phố tổng thể và toàn diện và vững bền. Vì vậy, việc hoàn thiện thiết chế, chính sách để tạo điều kiện xúc tiến quy trình thành phố hóa, trở thành phố và kinh tế tài chính thành phố nhanh chóng và vững bền là yêu cầu cấp thiết. Để tìm hiểu thêm về nội dung này, TTXVN trích đăng bài viết của ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng, Vụ Chiến lược phát triển hạ tầng và thành phố, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chú thích ảnh
những quận 2, 9 và Thủ Đức được sáp nhập vào Thành phố Thủ Đức tạo bệ phóng cho sự phát triển kinh tế tài chính – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Mạnh Linh / Báo chí

Nhiều “lỗ hổng” tiềm tàng nguy cơ tham nhũng tài nguyên

Sau hơn 35 năm đổi thế hệ, công việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và trở thành phố ở việt nam giới nam giới đã đạt được những kết quả rất quan yếu. tỷ trọng thành phố hóa xác định theo địa bàn với khả năng thành phố tăng từ 30,5% năm 2010 lên sắp 40% năm 2020. khoảng ko thành phố được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội được ưa chuộng đầu tư theo hướng càng ngày càng đồng bộ, cực tốt; unique sống của cư dân thành phố từng bước được nâng cao … Dù vậy, quy trình thành phố hóa, công việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và trở thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục. ko giống nhau:

Thứ nhất, thành phố hóa ko đồng đều giữa những vùng, miền; véc tơ vận tốc tức thời thành phố hóa còn thấp đối với mặt bởi chung của những nước trong khu vực và bên trên trái đất, chưa phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, tiên tiến hóa.

Thứ nhị, thành phố hóa chịu tương tác to của yếu tố hành chính. Phát triển tràn lan chủ yếu với mật độ thưa thớt, phân tán gây lãng phí đất đai, hạn chế tích tụ kinh tế tài chính. Trong những năm sắp đây, thành phố hóa đất đai ra mắt nhanh chóng hơn thành phố hóa dân số nhưng chưa dẫn tới những hoạt động kinh tế tài chính thực chất. Mật độ thấp, ko giống nhau là ở những thành phố ko giống nhau và hạn chế về cơ sở hạ tầng ở việt nam giới nam giới hiện đang cản trở lợi thế kinh tế tài chính do tích tụ và gây lãng phí đất do chuyển đổi đất đai. từ nông thôn ra thành thị thừa trong lúc đất xây dựng thành phố tập trung chiếm tỷ trọng thấp trong tổng đất thành phố; Nhiều vi phạm đất đai ra mắt trong quy trình thành phố hóa.

Thứ ba, thành phố hóa chưa đồng bộ với công nghiệp hóa, tiên tiến hóa và xây dựng nông thôn thế hệ. Việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp trong quy trình thành phố hóa ra mắt càng ngày càng nhanh chóng và bên trên diện rộng, tương tác ko nhỏ tới đời sống của người nông dân. Việc phát triển những khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng tỷ trọng lấp đầy thấp, làm hạn chế cực tốt đầu tư cơ sở hạ tầng và tác động to tới phân bửa nguồn lực. Sự phát triển của những thành phố chưa đồng bộ và gắn kết với những khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thứ tư, hệ thống thành phố phân bố và phát triển ko đồng đều, thiếu tính liên kết, chưa phân định và san sẻ tác dụng trong và giữa những vùng; liên kết thành thị – nông thôn còn yếu. Mạng lưới thành phố phân bố thiếu tính liên kết, san sẻ tác dụng trong từng vùng kinh tế tài chính và giữa những vùng; Chưa rõ tầm quan trọng động lực, kết nối, lan tỏa của phát triển vùng đối với thành phố trung tâm vùng; Kết nối kinh tế tài chính thành thị – nông thôn còn yếu.

Thứ năm, kết quả chỉnh trang, cải tạo và tái thiết thành phố còn nhiều hạn chế. Việc phát triển những khu thành phố thế hệ theo mô hình thành phố vững bền, thành phố xanh, thành phố thông minh còn ít, chưa được nghiên cứu thích ưa thích với từng vùng, miền và loại, cấp thành phố.

Thứ sáu, hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố chưa phục vụ yêu cầu của quy trình thành phố hóa và trở thành phố, tính kết nối còn yếu, chưa thích ứng được với chuyển đổi khí hậu, nước đại dương dâng và với dấu hiệu quá tải ở những thành phố to.

thiết chế, chính sách thành phố hóa, trở thành phố nhanh chóng và vững bền, kinh tế tài chính thành phố tuy đã với rất nhiều cải thiện tích cực nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về quy hoạch và đất đai. , tài chính thành phố, mô hình chính quyền thành phố. Quy hoạch thành phố còn thiếu đồng bộ, ông xã chéo cánh cánh, nhiều hạn chế; chưa tồn tại kỹ năng điều chỉnh tổng thể và toàn diện thực tiễn trở thành phố bên trên một trong những khía cạnh cơ game thủ dạng như kiểm soát đầu tư, kiểm soát dân số, kiểm soát mở rộng diện tích, nhà đất. một trong những quy định, tiêu chuẩn chỉnh, định mức còn lỗi thời hoặc chưa theo kịp với xu thế và nhu yếu phát triển thế hệ. công việc quản lý thành phố còn nhiều bất cập, năng lực và trình độ quản lý thành phố của địa phương còn thấp, lờ ngờ đổi thế hệ … Nhìn chung, cơ chế, chính sách quản lý trở thành phố, nhất là về đất đai, quy hoạch thành phố còn nhiều “lỗ hổng”. , tiềm tàng nguy cơ tham nhũng tài nguyên …; chưa thực sự tạo điều kiện tiện lợi cho những thành phần kinh tế tài chính, số đông và người dân tham dự đầu tư, xây dựng và quản lý trở thành phố, đảm bảo thuận tiện hợp pháp của những bên liên quan một cách đồng đẳng, tổng thể và toàn diện và vững bền.

Cải thiện unique lập kế hoạch

quyết nghị số 06-NQ / TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển vững bền thành phố việt nam giới nam giới tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” là quyết nghị chuyên đề trước tiên của Đảng. về thành phố hóa, trở thành phố và phát triển kinh tế tài chính thành phố nhằm mục tiêu thực hiện những chủ trương to về thành phố hóa và trở thành phố được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, việc hoàn thiện thiết chế, chính sách tạo điều kiện xúc tiến quy trình thành phố hóa, trở thành phố và kinh tế tài chính thành phố nhanh chóng, vững bền và công việc xây dựng quy hoạch thành phố được thực hiện tốt. đẩy nhanh chóng và nâng cao unique thành phố hóa, trở thành phố vững bền, tăng trưởng kinh tế tài chính thành phố nhanh chóng và cực tốt, unique cuộc sống thường ngày của những thành phố cao, kiến ​​trúc thành phố tiên tiến, xanh, thông minh, giàu game thủ dạng sắc …, đảm bảo thực hiện những mục tiêu đã đề ra. ra vì quyết nghị.

ngoài việc sửa đổi, bửa sung, hoàn thiện đồng bộ những luật về đất đai, quy hoạch thành phố, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, … thì quy hoạch trở thành phố đề ra những yêu cầu cần phải biến đổi. Tư duy, lý thuyết và phương pháp lập kế hoạch thế hệ với cách tiếp cận đa lĩnh vực, bao quát tầm nhìn dài hạn, cụ thể như sau:

Trước hết, quy hoạch, xây dựng và trở thành phố phải đảm bảo cơ cấu lại những vùng thành phố hóa, xây dựng cơ chế trở thành phố, đổi thế hệ mô hình trở thành phố, xây dựng hệ thống thành phố. đồng bộ quốc gia về mạng lưới và unique thành phố.

Quy hoạch, xây dựng và trở thành phố đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố theo hướng đồng bộ, tiên tiến, liên thông và thích ứng với chuyển đổi khí hậu. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khuông trong thành phố đồng bộ với hạ tầng xã hội, chú trọng kiến ​​trúc phong cảnh. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng, kết nối giữa thành phố và nông thôn, liên lạc công cùng năng lực cao để khai thác cực tốt cụm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Minh và những khu thành phố khác.

Quy hoạch, xây dựng và trở thành phố đảm bảo sự phát triển ổn định, công khai minh bạch, sáng tỏ của thị trường bất động sản và nhà ở. Tập trung giải quyết cơ game thủ dạng nhu yếu nhà ở cho tất cả những người dân thành phố, nhất là nhà ở cho những đối tượng người tiêu sử dụng chính sách xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân khó khăn về nhà ở theo phương châm “quốc gia và nhân dân cùng làm”.

Ngoài ra, quy hoạch, xây dựng và trở thành phố phải đảm bảo phát triển kinh tế tài chính thành phố nhanh chóng và vững bền. Phát triển kinh tế tài chính thành phố dựa bên trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu kinh tế tài chính, đổi thế hệ mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất và sức khó khăn chung, đổi thế hệ ngành nghề, sử dụng cực tốt những nguồn lực cụ thể. của thành phố.

Trong lúc, công việc quy hoạch, xây dựng và trở thành phố phải đổi thế hệ mô hình chính quyền thành phố, nâng cao cực tốt quản lý thành phố. Xây dựng bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn, thông minh, phân định rõ trách nhiệm, sút hạn chế từng lớp trung gian. Phân cấp mạnh mẽ và uy lực, triệt để trong quản lý thành phố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành thành phố, nâng cao cực tốt năng lực khu vực công phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của chính quyền thành phố những cấp. Thực hiện chuyển đổi số trong thành phố, xây dựng chính quyền số gắn kết nghiêm nhặt với trở thành phố thông minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *