KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Triển khai uy lực công việc người việt phái nam phái nam ở quốc tế

Rate this post

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm quang đãng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về người việt phái nam phái nam ở quốc tế (Bộ Ngoại giao) nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ to của Kết luận 12.

Cụ thể, về công việc đại kết đoàn, tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong những việc thực hiện chính sách đại kết đoàn toàn dân tộc của Đảng và quốc gia đối với người việt phái nam phái nam ở quốc tế.

Về công việc tương trợ tập thể, bao gồm tương trợ người dân ổn định cuộc sống thường ngày ở nước sở tại và giúp chúng ta giữ gìn tiếng việt phái nam, phát huy phiên bản sắc văn hóa dân tộc. Trong cuộc làm việc này, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm quang đãng Hiếu cho biết thêm, sở hữu 3 nội dung chính, gồm: triển khai những giải pháp tổng thể chăm lo, tương trợ đồng bào ở quốc tế ổn định kinh tế tài chính, hội nhập tốt ở nước sở tại. Trong; nâng cao cực tốt công việc bảo hộ công dân, quản lý lao động và du học trò, xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người việt phái nam phái nam vi phạm pháp luật sở tại; đổi thế hệ, nâng cao cực tốt, phương pháp dạy và học tiếng việt phái nam, đầu tư cho nghiên cứu phát triển, xây dựng trung tâm văn hóa của người việt phái nam phái nam tại nước sở tại.

Về huy động tập thể, trong đó sở hữu phát huy nguồn lực kiều bào và thông tin đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết thêm việc hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy cực tốt. kết quả sáng kiến, đóng góp của hàng ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân việt phái nam phái nam ở quốc tế; giải quyết những yêu cầu chính đáng của người việt phái nam phái nam ở quốc tế về quốc tịch theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lưu ý, trong công việc này cần coi người việt phái nam phái nam ở quốc tế vừa là khách thể vừa là chủ thể; thường xuyên thông tin về tình hình nước nhà, chủ trương, chính sách của Đảng, quốc gia với người việt phái nam phái nam ở quốc tế; phản chưng kịp thời những luận điệu sai trái, sai sự thực về tình hình nước nhà.

Về cơ chế phối hợp, tổ chức bộ máy làm mướn việc người việt phái nam phái nam ở quốc tế, sở hữu nhị nội dung đáng lưu ý là: Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa những lực lượng tham dự công việc người việt phái nam phái nam ở quốc tế; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tập huấn lại hàng ngũ cán bộ việt phái nam phái nam đi công việc quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *