KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Trưng cầu ý dân về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Rate this post

Sau 2 lần chỉnh lý, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên đã hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và đăng lên bên trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến ​​thoáng rộng của những cơ quan, tổ chức. trước lúc trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến. Đây là dự án được Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên giao chủ trì xây dựng.

tnn (1) .jpg
Hình minh họa.

quan yếu được cập nhật, sửa đổi và bửa sung.

Luật Tài nguyên nước 2012 đã được Quốc hội nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam giới nam giới khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 và sở hữu hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2013 tới nay. . Sau sắp 10 năm thi hành, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã đóng góp góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về đảm bảo an toàn, khai thác và sử dụng tài nguyên nước; Tài nguyên nước được quản lý, sử dụng càng ngày càng cực tốt và vững bền, mang lại nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

song, trong bối cảnh chuyển đổi khí hậu, 63% lượng nước được hình thành ngoài lãnh thổ, unique nguồn nước suy tránh đang đưa ra những thử thách to. Nhiều chủ trương thế hệ về quản lý tài nguyên và yêu cầu thực tiễn về đảm bảo an toàn, phục hồi đảm bảo đáng tin cậy tài nguyên nước quốc gia. Thực tế đó yên cầu pháp luật về tài nguyên nước và một số trong những luật liên quan tới quản lý, đảm bảo an toàn tài nguyên nước cần sớm được cập nhật, sửa đổi, bửa sung, đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể.

Ngoài ra, do những quan hệ tài chính – xã hội sở hữu ko ít biến đổi, quốc gia đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan tới quản lý, đảm bảo an toàn, khai thác, sử dụng tài nguyên nước nên Luật Tài nguyên nước đã thể hiện một số trong những bất cập, hạn chế. Như là:

một số trong những quy định của pháp luật về tài nguyên nước ko còn thích thích hợp với yêu cầu của thực tế và pháp luật sở hữu liên quan cần bửa sung, như quy định về điều tiết những thủy vực (sông, tầng chứa nước). ; quy hoạch tài nguyên nước; cấp giấy phép tài nguyên nước; đảm bảo an toàn nguồn nước; đảm bảo an toàn sông ngòi, tầng chứa nước, quản lý nước thông minh, chuyển đổi số, dự báo nguồn nước phục vụ điều tiết phân bửa tài nguyên nước cho sinh hoạt, sinh sản, kinh doanh, dịch vụ …

nhường như, thiết chế, chính sách hiện hành chưa lồng ghép những quy định về quản lý nước trong luật nước để quản lý, kiểm soát và điều tiết tổng thể những vấn đề về nước bên trên cơ sở thống nhất quản lý. về tài nguyên nước. Điều này gây ra sự ông xã chéo cánh cánh trong quản lý, phân định thẩm quyền và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong quản lý nguồn nước, quản lý khai thác, quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, v.v.

cùng theo với đó, những vấn đề liên ngành, liên tỉnh và địa phương như quy hoạch, phát triển, phục hồi rừng đầu nguồn, đảm bảo an toàn nguồn lợi thủy sản; đảm bảo an toàn nguồn nước trong quy trình thực hiện những dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản … chưa xuất hiện sự phối hợp nghiêm nhặt, đồng bộ giữa cơ quan quản lý tài nguyên nước với những cơ quan, bộ, ngành. những cơ quan tính năng liên quan và UBND những tỉnh, nhất là sự giao trâm chưa làm rõ việc quản lý tài nguyên nước và tòa tháp thủy lợi giữa lĩnh vực tài nguyên nước và thủy lợi.

Mặc dù, đã sở hữu sự phân công trách nhiệm giữa những bộ, ngành trong quản lý tài nguyên nước nhưng bên trên thực tế vẫn còn đó ông xã chéo cánh cánh nhiệm vụ và sự phối hợp giữa những cơ quan còn nhiều bất cập. Cơ chế phối hợp (cả trong xây dựng và thực thi chính sách) giữa những Bộ / ngành đối với những hoạt động liên quan tới tài nguyên nước bên trên những lưu vực sông còn thiếu đồng bộ và ông xã chéo cánh cánh. nhất là lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, thủy điện, nhất là sự triển khai bên trên thực tế thời kì qua còn nhiều lúng túng.

một số trong những quy định của Luật Tài nguyên nước 2012 sở hữu sự giao trâm, ông xã chéo cánh cánh với những luật khác dẫn tới khó thực hiện hoặc lãng phí tài nguyên, cần sửa đổi, bửa sung để đảm bảo tính thống nhất. Thiếu khuông pháp lý về đáng tin cậy tài nguyên nước trong bối cảnh tài nguyên nước của nước ta đang phải đương đầu với tương đối nhiều thử thách như: phụ thuộc to vào quốc tế; sự phân bố nước ko đồng đều theo khoảng ko và thời kì; tác động của chuyển đổi khí hậu; suy thoái, hết sạch và ô nhiễm nguồn nước; xung đột trong sử dụng nước bên trên những lưu vực sông; kỹ năng tiếp cận nước sạch sẽ đáng tin cậy chưa cao; cực tốt sử dụng nước thấp; chưa xuất hiện chính sách, quy định cụ thể để tính toán, tiến công giá hoàn toản giá trị tài nguyên nước.

Điều này dẫn tới những tổ chức, doanh nghiệp, cá thể khai thác, sử dụng nước chưa xác định rõ tầm quan trọng, giá trị của nước; ko tồn tại cơ sở để tính đủ giá thành sản phẩm (do ko coi nước là vật liệu đầu vào cho sinh sản); chưa xuất hiện chính sách cụ thể, rõ rệt về sự sử dụng và phân bửa nguồn thu cho những hoạt động đảm bảo an toàn nguồn lợi thủy sản.

Phát triển tài chính nước, coi sản phẩm nước là mặt hàng thiết yếu, cần được quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường, sở hữu sự điều tiết của quốc gia; khuyến khích, cuốn hút những nguồn lực xã hội và những thành phần tài chính đầu tư vào lĩnh vực nước nhằm mục tiêu nâng cao cực tốt khai thác, sử dụng, đảm bảo an toàn và phát triển nguồn nước nhưng mà chưa xuất hiện chính sách cụ thể để thực hiện …

Thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ

Theo Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, việc xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm mục tiêu tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, thích thích hợp với thiết chế tài chính thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo sáng tỏ và trách nhiệm giải trình. sáng tỏ và đồng bộ để rất sở hữu thể huy động được những nguồn lực, phân bửa hợp lý và sử dụng sở hữu cực tốt.

đảm bảo đáng tin cậy tài nguyên nước quốc gia, tránh phụ thuộc vào nguồn quốc tế và liên quan của chuyển đổi khí hậu; tập trung phòng, chống và phục hồi những nguồn nước bị suy thoái, hết sạch, ô nhiễm.

song song, tách quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước với quản lý, vận hành những tòa tháp khai thác, sử dụng nước (tòa tháp thủy lợi, thủy điện, cấp nước thành phố, nông thôn, cấp nước công nghiệp). dịch vụ, điều hướng, v.v.).

Tập trung phòng, chống và phục hồi những nguồn nước bị suy thoái, hết sạch và ô nhiễm; xác định rõ trách nhiệm quản lý tài nguyên nước và quản lý những tòa tháp khai thác nước ở cả trung ương và địa phương để khắc phục những ông xã chéo cánh cánh, mâu thuẫn về pháp lý.

Hướng tới quản lý tài nguyên nước bên trên nền tảng technology số, thống nhất cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ khí cụ tương trợ ra quyết định theo thời kì thực, tránh nhân sự quản lý vận hành và tiêu sử dụng đầu tư. tư nhân của quốc gia.

phục vụ yêu cầu của thực tế, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề tài nguyên nước do thời đoạn phát triển thế hệ đưa ra; đảm bảo thích thích hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ về tài nguyên nước, xúc tiến phát triển tài chính – xã hội vững bền; cắt tránh những điều kiện kinh doanh cho tổ chức, cá thể.

Chuyển dần từ quản lý bởi khí cụ hành chính sang quản lý bởi khí cụ tài chính thông qua những quy định về giá nước, thuế, phí, lệ phí, lệ phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khuyến khích sử dụng nước tuần hoàn. nhằm mục tiêu nâng cao ý thức đảm bảo an toàn tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm và cực tốt.

tăng cường xã hội hóa theo hướng doanh nghiệp làm được gì thì giao cho doanh nghiệp thực hiện, sút tránh nguồn lực đầu tư của quốc gia, về phía quốc gia và doanh nghiệp quản lý.

Mời game thủ đọc toàn văn game thủ dạng thảo và cho ý kiến ​​tại đây

Dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi gồm 87 Điều và được bố cục thành 10 Chương. đối với Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự thảo Luật ko tăng số chương (trong đó giữ nguyên 19 điều, sửa đổi, bửa sung 55 điều, bửa sung 13 điều thế hệ) và huỷ bỏ 05 điều. những chương được sắp xếp và cấu trúc lại cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm 11 điều (từ Điều một tới Điều 11).

Chương II. thăm dò cơ game thủ dạng, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước, gồm 13 điều (từ Điều 12 tới Điều 24).

Chương III. đảm bảo an toàn tài nguyên nước, gồm 15 điều (từ Điều 25 tới Điều 39).

Chương IV. Điều tiết, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước, gồm 23 điều (từ Điều 40 tới Điều 62).

Chương V. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tai hại do nước gây ra, gồm 6 điều (từ Điều 63 tới Điều 68).

Chương VI. khí cụ tài chính và tài nguyên để đảm bảo an toàn và phát triển tài nguyên nước, gồm 6 điều (từ Điều 69 tới Điều 74).

Chương VII. Quan hệ quốc tế về tài nguyên nước, gồm 4 điều (từ Điều 75 tới Điều 78).

Chương VIII. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước, gồm 5 điều (từ Điều 79 tới Điều 82).

Chương IX. Thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp tài nguyên nước gồm 2 điều (từ Điều 83 tới Điều 84).

Chương X. lao lý thi hành, gồm 4 Điều (từ Điều 85 tới Điều 87).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *