KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

từ thời điểm ngày 25/6, Hà Nội đổi khác hàng loạt quy định về cấp sổ đỏ lần đầu

Rate this post


từ thời điểm ngày 25/6, TP Hà Nội sẽ ứng dụng Quyết định số 26/2022 về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng thực (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá thể và tập thể dân cư đang sử dụng. sử dụng đất đai.

Người dân cần làm những gì lúc xin cấp ‘sổ đỏ’ lần đầu?

từ thời điểm ngày 25/6, Thành phố Hà Nội sẽ ứng dụng Quyết định số 26/2022 về sự sửa đổi, ngã sung một trong những điều của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017, thay thế Quyết định số 24/2018. của Ủy ban nhân dân TP.

khác lạ, thành phố đã sửa đổi Điều 12 Quyết định số 12/2017 về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng thực lần đầu cho hộ gia đình, cá thể, tập thể dân cư đang sử dụng đất (sổ đỏ). ).

Cụ thể, theo quy định thế hệ, người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi với đất. Nếu nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh phải gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để phê duyệt và công khai minh bạch kết quả theo quy định.

tình huống nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 8 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác nhận hiện trạng sử dụng đất đối với nội dung kê khai, đăng ký. Nếu ko tồn tại những hồ sơ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai 2013, Điều 18, Nghị định số 43/2014, Khoản 16, Điều 2, Nghị định số 01/2017 của Chính phủ và Điều 15, Thông tư số 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nguồn gốc, thời khắc sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự thích yêu thích với quy hoạch.

tình huống người sử dụng đất đăng ký tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 25/6, Hà Nội thay đổi hàng loạt quy định về việc cấp sổ đỏ; # 34; # 34;  lần đầu tiên - 1

Theo quy định thế hệ, người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi với đất.

tình huống ko tồn tại hồ sơ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, tòa tháp xây dựng thì xác nhận thời khắc tạo lập tài sản, với phải cấp phép xây dựng hay ko và sự thích yêu thích với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà, tòa tháp xây dựng nhưng ko tồn tại xác nhận của pháp nhân về hoạt động xây dựng, đo đạc người chơi dạng đồ.

tình huống chưa tồn tại người chơi dạng đồ địa chính thì Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra người chơi dạng đồ tổng thể dự án đối với hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai do Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên cung ứng. là một nhà đầu tư. Nếu với chênh lệch, Chi nhánh phải thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để phối hợp đo đạc, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai. thời kì trích lục hoặc kiểm tra báo giá ko quá 10 ngày làm việc.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của những cơ quan, ban ngành liên quan

Theo quy định thế hệ của Hà Nội, trong thời hạn 15 ngày làm việc, UBND cấp xã sẽ niêm yết công khai minh bạch kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời khắc sử dụng đất tại trụ sở UBND. Ủy ban. Cấp xã, khu dân cư nơi với đất và tài sản gắn liền với đất xem xét, giải quyết việc lấy ý kiến ​​đối với nội dung công khai minh bạch. tình huống ko tồn tại khiếu nại thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngay sau lúc nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 04 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc: Trích lục người chơi dạng đồ địa chính hoặc kiểm tra tính toán nơi chưa tồn tại người chơi dạng đồ địa chính. hoặc với người chơi dạng đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất với biến động hoặc kiểm tra người chơi dạng trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu với); kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong tình huống quan yếu; xác nhận đủ điều kiện hoặc ko đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký.

tình huống chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ko tồn tại hồ sơ hoặc hiện trạng tài sản với đổi khác đối với những loại hồ sơ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 thì Chi nhánh gửi lấy ý kiến ​​quốc gia. cơ quan quản lý đối với loại tài sản đó.

Từ ngày 25/6, Hà Nội thay đổi hàng loạt quy định về việc cấp sổ đỏ; # 34; # 34;  lần đầu tiên - 2

UBND cấp huyện với trách nhiệm ký Giấy chứng thực trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm ngày nhận được hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan này còn với trách nhiệm replay bởi văn người chơi dạng cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, sau đó chuyển hồ sơ tới Phòng Tài nguyên và môi trường thiên nhiên để trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng thực. sử dụng đất (trong vòng 4 ngày). tình huống ko đủ điều kiện cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất thì phải với văn người chơi dạng thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất.

Căn cứ vào văn người chơi dạng chấp thuận cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong thời hạn nhị ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải gửi thông tin địa chính tới Chi cục thuế để xác khái niệm vụ tài chính đối với giấy chứng thực quyền sử dụng đất. trong tình huống với nghĩa vụ tài chính.

lúc người dân nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với tình huống phải nộp nghĩa vụ tài chính) hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính (đối với tình huống được ghi nợ nghĩa vụ tài chính) thì Chi nhánh sẽ ký phát, in giấy xác nhận, giao vận chứng từ cho Phòng Tài nguyên và môi trường thiên nhiên trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng thực.

UBND cấp huyện với trách nhiệm ký Giấy chứng thực trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm ngày nhận được hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với trách nhiệm cập nhật, ngã sung việc cấp Giấy chứng thực vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và gửi văn người chơi dạng tới những cơ quan liên quan để phê duyệt. cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của Thành phố.

Nguồn: https: //tienphong.vn/tu-25-6-ha-noi-thay-doi-loat-quy-dinh-ve-cap-so-do-lan-dau-post144 …

Cần làm ngay 2 việc này trước khi sổ hộ khẩu chính thức bị khai tử vào cuối năm 2022

Để việc thực hiện những thủ tục hành chính được thuận tiện lúc sổ hộ khẩu giấy chính thức bị “xóa sổ” vào cuối năm 2022, người dân cần …

Tin tức 24h

Theo Lộc Liên (Tiền Phong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *