KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét mức thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ

Rate this post

Dự kiến ​​buổi họp với sự trình diễn của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình diễn công bố thẩm tra. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Sau đó, chủ tọa phiên họp tổng hợp những ý kiến ​​phát biểu, nêu những nội dung để Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết. sau hết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo quyết nghị.

Bạn có thể xem danh sách các đăng ký có sẵn cho mọi trường học trên thế giới.  Bức tranh 1

Việc tăng, tránh giá xăng dầu nhìn chung sẽ liên quan tới sinh sản và tiêu sử dụng nội địa. (Ảnh: Minh họa).

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết nghị số 82 / NQ-CP ngày 3/7/2022 của Chính phủ phê duyệt Đề án quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế suất bảo đảm an toàn môi trường xung quanh. sử dụng cho xăng, dầu, mỡ.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với nhóm xăng, dầu, mỡ sẽ được điều chỉnh về mức sàn trong sườn thuế tới hết ngày 31/12 như sau: Xăng dầu tránh từ 2.000 đồng / lít tới một.000 đồng / lít. lít; xăng tàu bay tránh từ một.500 đồng / lít xuống một.000 đồng / lít; dầu diesel tránh từ một.000 đồng / lít tới 500 đồng / lít; dầu mazut, dầu nhớt tránh từ một.000 đồng / lít tới 300 đồng / lít; dầu mỡ tránh từ một.000 đồng / kg xuống còn 300 đồng / kg.

từ thời điểm ngày 01/01/2023, mức thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ bôi trơn sẽ tiếp tục thực hiện theo quyết nghị số 579/2018 / UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

tình huống quyết nghị được ban hành vào tháng 7 thì đề xuất với hiệu lực từ thời điểm ngày một/8 để đảm bảo việc thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, những hoạt động kinh tế tài chính – xã hội đã trở lại trạng thái như trước lúc xảy ra dịch COVID-19.

Do đó, dự kiến ​​mức tiêu thụ xăng, dầu, mỡ trong năm 2022 tương đương với thời khắc trước lúc xảy ra dịch COVID-19 là năm 2019.

Với sản lượng tiêu thụ dự kiến ​​như vậy, nếu ứng dụng chính sách tránh thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ như đề xuất nêu bên trên, ước tính thu ngân sách quốc gia bình quân hàng tháng sẽ tránh (bao gồm cả). bao gồm cả tránh thuế giá trị tăng cường thêm) khoảng một.400 tỷ đồng / tháng.

tình huống quyết nghị được ban hành trong tháng 7 và với hiệu lực từ thời điểm ngày một/8 thì dự toán tránh thu ngân sách quốc gia (bao gồm cả tránh thuế giá trị tăng cường thêm) khoảng 7.000 tỷ đồng.

Thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa lúc sử dụng gây tác động xấu tới môi trường xung quanh nên phung phí thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh sẽ được kết chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa và nhân loại. Người tiêu sử dụng là kẻ sau hết chịu thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.

Việc kịp thời điều chỉnh, tránh thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối với xăng, dầu, mỡ trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao được coi là giải pháp hữu hiệu để tránh phung phí thuế trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu. , từ đó với tác động tức thời tới việc tránh giá bán lẻ xăng dầu.

Do đó, việc tránh thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ sẽ đóng góp phần tránh giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ, từ đó hạn chế tăng phung phí sinh sản, đóng góp phần hạ giá thành sản phẩm, đóng góp phần ổn định lạm phát.

trái đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *