KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Viconship (VSC) sắp chi hơn 121 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần đầu xuân năm mới 2022

Rate this post

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng tổ chức Container việt nam giới nam giới – Viconship (VSC) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ trọng dự kiến ​​20%.

Hội đồng quản trị Tổng tổ chức Container việt nam giới nam giới – Viconship (HOSE: VSC) vừa thông qua quyết nghị về sự tạm ứng cổ tức đợt một/2022.

Theo đó, ngày 29/9, VSC sẽ chốt danh sách nhận cổ tức đợt một/2022 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng.

tới hạn tính sổ vào trong ngày 18 tháng 10. Với hơn 121,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VSC cần chi 121,26 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, nửa cuối năm 2022, VSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 980,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 222,8 tỷ đồng, tăng tuần tự 8% và 23% đối với cùng kỳ.

thế hệ đây, CTCP Container việt nam giới nam giới – Viconship (VSC) đã thông qua việc phát triển riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu với giá chiết khấu 44% nhằm mục tiêu hiện thực hóa tham vọng trở thành tập đoàn logistics toàn thế giới. cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *