KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Xây dựng hoàn chỉnh, văn minh, đồng bộ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Rate this post

(TN&MT) – Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên vừa hoàn thiện dự thảo và đang lấy ý kiến ​​những tổ chức, cá thể về Quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời đoạn 2021-2030. , tầm nhìn tới năm 2050 trước lúc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thẩm định, phê duyệt.

Mạng lưới ga còn thưa thớt, phân bố chưa hợp lý

Theo nội dung dự thảo, bên dưới tác động của chuyển đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai sở hữu nguồn gốc khí tượng thủy văn sở hữu xu thế càng ngày càng tăng cả về cường độ và tần suất xảy ra bên trên phạm vi toàn nước. Nhiều hiện tượng khí tượng thủy văn trước đây ko xảy ra ở một trong những khu vực đã được ghi nhận trong những năm sắp đây. quy trình thị trấn hóa thời gian nhanh và sâu rộng cũng đã làm biến đổi nhiều đặc điểm khí hậu trước đây từ quy mô cấp tỉnh tới cấp vùng, khác lạ, hành lang kỹ thuật của khá nhiều nhà cửa quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia bị vi phạm nghiêm trọng. quan yếu. Tác động của chuyển đổi khí hậu tới những hiện tượng khí tượng thủy văn đã gây nhiều khó khăn cho công việc quan trắc, đo đạc, giám sát chuyển đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai. Trong đó sở hữu nguyên nhân là do mật độ mạng lưới trạm còn thưa, chưa phân bố hợp lý để nắm bắt được hết những hiện tượng.

2.png
Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn của việt phái nam phái nam còn thưa thớt đối với những nước phát triển bên trên trái đất và theo khuyến nghị của WMO.

Nhận thức rõ tầm quan trọng quan yếu của quy hoạch, khác lạ là quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên và môi trường thiên nhiên, trong đó sở hữu mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ưa chuộng, lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch. bên trên mạng lưới những trạm quan trắc tài nguyên và môi trường thiên nhiên quốc gia từ thời điểm năm 2007 và tiếp tục té sung, hoàn thiện một bước cơ người chơi dạng trong năm năm 2016 tại Quyết định số 90 / QĐ-TTg ngày 12/01/năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch môi trường thiên nhiên và tài nguyên môi trường thiên nhiên quốc gia. mạng lưới quan trắc tài nguyên thời đoạn năm 2016-2025, tầm nhìn tới năm 2030.

thời kì qua, việc tổ chức, triển khai thực hiện những quy hoạch nêu bên trên đã đạt được rất nhiều kết quả quan yếu. Dù thế, nhìn chung mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn còn thưa thớt đối với những nước phát triển bên trên trái đất và theo khuyến nghị của WMO nhưng cùng hòa xã hội chủ nghĩa việt phái nam phái nam là member. Do đặc điểm địa hình việt phái nam phái nam phức tạp, chuyển đổi khí hậu phân hóa rõ rệt nên số liệu quan trắc ko phục vụ được dữ liệu đầu vào cho những mô hình dự báo số, khác lạ là công việc dự báo. , cảnh báo thiên tai bên trên đại dương (bên trên đảo chỉ sở hữu khoảng 10 trạm khí tượng bên trên đại dương Đông), nhất là những khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai.

Việc phân bố số lượng trạm quan trắc môi trường thiên nhiên tại những vùng tài chính trọng tâm, vùng sở hữu nguy cơ ô nhiễm môi trường thiên nhiên cao như thị trấn ven đại dương, khu phượt, danh lam thắng cảnh còn hạn chế do mật độ môi trường thiên nhiên. những trạm quan trắc còn thiếu, chưa phục vụ yêu cầu thực tiễn; một trong những vị trí dự kiến ​​đặt ga chưa được khảo sát kỹ về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, để đảm bảo tính vững bền, cực tốt của Quy hoạch cũng như tính đồng bộ, văn minh của mạng lưới, việc tậu lựa technology, chủng loại vũ trang quan trắc thích ưa thích với vị trí lắp đặt trạm và nhà cửa ứng dụng. technology viễn thám vào giám sát những yếu tố KTTV cũng đã và đang đề ra nhiều thử thách đối với công việc quy hoạch của ngành KTTV.

Phát triển mạng lưới trạm KTTV hoàn chỉnh, văn minh và đồng bộ

Theo dự thảo, những hạn chế, tồn tại nêu bên trên cần được rà soát, tiến công giá tổng thể và toàn diện, từ đó tiếp tục té sung, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Trong bối cảnh Luật Quy hoạch 2017 vừa được Quốc hội thông qua, sở hữu khá nhiều quy định ngặt nghèo nhằm mục đích đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của mỗi hoạt động liên quan tới quy hoạch, việc tổ chức và xây dựng “Quy hoạch mạng lưới cột xăng”. Mô hình thủy văn quốc gia thời đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 ”là cấp thiết, phục vụ yêu cầu thực tiễn và pháp luật ở thời khắc hiện nay.

Mục tiêu tổng thể của Quy hoạch là phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia hoàn chỉnh, văn minh, đồng bộ, ngang tầm những nước phát triển trong khu vực Châu Á tới năm 2030, sở hữu kĩ năng liên kết, tích hợp, kết nối và san sẻ với môi trường thiên nhiên quốc gia và mạng lưới quan trắc tài nguyên tự nhiên và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn toàn thế giới phục vụ yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công việc dự báo, cảnh báo. khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai, phát triển tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, bình an và ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước đại dương dâng.

1 (1) .jpg
thời đoạn 2021 – 2025, việt phái nam phái nam sẽ nâng mật độ, khoảng cách những trạm KTTV tự động ngang bởi với những nước phát triển trong khu vực Đông phái nam Á.

Về mục tiêu cụ thể, thời đoạn 2021 – 2025 sẽ nâng mật độ, khoảng cách những trạm KTTV tự động ngang bởi với những nước phát triển trong khu vực Đông phái nam Á, trong đó mật độ trạm KTTV mặt nước khoảng 34 km2 / trạm, đo mưa khoảng 11 km2 / điểm, radar thời tiết khoảng 150 km2 / trạm, bức xạ khoảng 148 km2 / trạm, xác định sét khoảng 125 km2 / trạm, cự ly thủy văn khoảng 112 km / trạm, radar đại dương khoảng 250 km / trạm; đảm bảo những yêu cầu đối với dịch vụ dự báo điểm, đầu vào cho mô hình dự báo số.

Ưu tiên phát triển thế hệ những trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại những vùng, khu vực thường xuyên chịu tương tác của những loại hình thiên tai khí tượng thủy văn, vùng ven đại dương và hải đảo, vùng trống dữ liệu và những hệ số quan trắc quan yếu. phục vụ cấp thiết cho công việc dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai, phát triển tài chính – xã hội và ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

Duy trì, upgrade và văn minh hóa những đài KTTV hiện sở hữu; xây dựng thế hệ và đưa vào hoạt động một trong những trạm khí tượng thủy văn, bao gồm: upgrade, văn minh hóa 134 trạm (gồm những trạm tổng hợp: quan trắc chuyển đổi khí hậu; môi trường thiên nhiên ko gian; môi trường thiên nhiên nước sông; hồ, đại dương), trong đó: 50 trạm khí tượng mặt nước, 75 trạm thủy văn và 09 trạm thủy văn cho những vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bởi sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung bộ. vùng ven đại dương và hải đảo vùng Đông Bắc, Trung Trung Bộ và phái nam Bộ.

Xây dựng thế hệ một.328 trạm / điểm khí tượng thủy văn theo hướng tự động, văn minh (gồm những trạm tích hợp: quan trắc chuyển đổi khí hậu; môi trường thiên nhiên ko gian; môi trường thiên nhiên sông, hồ, nước đại dương), trong đó: 77 trạm khí tượng mặt nước, 11 trạm thủy văn, 3 trạm thủy văn. những trạm, 4 trạm khí tượng bên trên ko, 5 trạm radar thời tiết, 3 trạm xác định sét, một trạm bức xạ, 09 trạm radar hàng hải, 28 trạm đo độ mặn và một.187 điểm đo mưa cho những vùng: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bởi sông Hồng, Bắc Bộ. miền trung bộ và Duyên hải miền trung bộ, Tây Nguyên, Đồng bởi sông Cửu Long, vùng ven đại dương và hải đảo.

song song, upgrade hệ thống hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu văn minh với dung lượng tương thích theo số lượng trạm té sung và thực hiện song song với upgrade, xây dựng thế hệ những trạm KTTV; hạn chế khoảng 20% ​​số quan trắc viên tại những trạm khí tượng thủy văn tự động hiện sở hữu, điều chỉnh hạn chế số người đang hưởng lương từ ngân sách sang hưởng lương từ nguồn tự chủ, nguồn sự nghiệp và một trong những nguồn hợp pháp khác. . Sửa đổi, té sung những văn người chơi dạng quy phạm pháp luật, định mức tài chính – kỹ thuật sở hữu liên quan đối với hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn cho tương thích và thực hiện theo quy trình tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia.

tiếp sau, thời đoạn 2026 – 2030, tiếp tục nâng mật độ những trạm KTTV tự động, trong đó: trạm khí tượng mặt nước khoảng 29 km2 / trạm, trạm đo mưa khoảng 9 km2 / điểm, radar thời tiết khoảng 112 km2 / trạm, bức xạ khoảng 136 km2 / trạm, xác định sét khoảng 120 km2 / trạm, bức xạ ozon – tử ngoại khoảng 287 km2 / trạm, hải văn khoảng 70 km / trạm, radar hàng hải khoảng 200 km / trạm, phao đại dương 650 km / trạm. Ưu tiên phát triển những trạm quan trắc khí tượng thủy văn bên trên những vùng đại dương, đảo, quần đảo và vùng trời phục vụ công việc dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phát triển tài chính đại dương.

Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác những trạm thế hệ trong quy hoạch, đưa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia của việt phái nam phái nam ngang tầm một trong những nước phát triển trong khu vực Châu Á, bao gồm: upgrade và văn minh 61 trạm, trong đó: 33 trạm khí tượng mặt nước, 21 trạm thủy văn. và 7 trạm thủy văn cho những vùng: Đồng bởi sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung bộ, ven đại dương và hải đảo khu vực Đông Bắc, Trung Trung Bộ và phái nam Trung Bộ.

Xây dựng thế hệ một.230 trạm / điểm khí tượng thủy văn theo hướng tự động, văn minh, trong đó: 98 trạm khí tượng mặt nước, 59 trạm thủy văn, 20 trạm thủy văn, 5 trạm khí tượng bên trên cao, 5 trạm radar thời tiết, 2 trạm xác định sét, 3 trạm radar hàng hải. , 5 trạm phao tiêu bên trên đại dương, 29 trạm đo độ mặn và khoảng một.000 điểm đo mưa cho những vùng: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bởi sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền trung bộ, Tây Nguyên, Đồng bởi sông Cửu Long, ven đại dương và hải đảo.

Hoàn thiện upgrade, văn minh hóa những phòng thí nghiệm, hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn; văn minh hóa hệ thống trung tâm thông tin, dữ liệu và chuyển đổi số của ngành khí tượng thủy văn.

Tiếp tục hạn chế số lượng quan trắc viên tại những trạm khí tượng thủy văn tự động hiện sở hữu khoảng 20%, điều chỉnh hạn chế số người đang hưởng lương từ ngân sách sang hưởng lương từ nguồn tự chủ, nguồn sự nghiệp và một trong những nguồn hợp đồng. luật khác.

Định hướng tới năm 2050, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia đảm bảo tính văn minh, tự động, mật độ trạm ngang với những nước phát triển bên trên trái đất; tiếp cận, nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm bên trên mạng lưới đài khí tượng thủy văn quốc gia một trong những loại hình quan trắc văn minh: camera thông minh, trạm quan trắc bên trên những phương tiện di động như phi cơ trinh sát khí tượng, tàu thủy, vệ tinh viễn thám, vũ trang ko người lái, …

Theo dự thảo, vốn đầu tư mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia tới năm 2030 dự kiến ​​khoảng 3.273 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách quốc gia, vốn ngoài ngân sách và những nguồn hợp pháp khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *