KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

yêu cầu vốn xây dựng nông thôn thế hệ thời đoạn 2021-2025 là hơn 19.000 tỷ đồng

Rate this post

(HG) – Văn phòng Điều phối nông thôn thế hệ (NTM) tỉnh cho biết thêm thông tin, sau lúc ước tính sơ bộ, dự kiến ​​tổng yêu cầu vốn để Hậu Giang hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn thế hệ bên trên địa bàn tỉnh trong thời kì tới. thời đoạn 2021-2025 khoảng 19.080 tỷ đồng. Cụ thể, yêu cầu vốn từ Trung ương sắp 367 tỷ đồng, ngân sách địa phương sắp 963 tỷ đồng, vốn lồng ghép khoảng một.531 tỷ đồng, vốn tín dụng sắp 14.879 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 300 tỷ đồng. . và nguồn lực huy động trong nhân dân đóng góp khoảng một.040 tỷ đồng. Từ tổng yêu cầu vốn bên trên, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Hậu Giang sẽ sở hữu được phương án yêu cầu vốn cụ thể để đề xuất Trung ương phân xẻ, huy động những nguồn lực còn lại. phục vụ cực tốt cho công cuộc xây dựng NTM.

Từ nguồn vốn tương trợ của chương trình xây dựng nông thôn thế hệ, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu sinh sản nông nghiệp, đóng góp góp thêm phần mang lại thu nhập cao cho những người dân.

Theo đó, từ những nguồn vốn, tỉnh Hậu Giang sẽ sử dụng sở hữu cực tốt vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn cho những xã trong tỉnh như điện, đường, hệ thống thủy lợi nội đồng,… đồng ruộng, đường liên lạc, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, phong cảnh. và môi trường xung quanh, bình an trật tự … ko giống nhau, ngành khả năng tỉnh tiếp tục tăng thời gian nhanh tương trợ những địa phương và người dân phát triển sinh sản, thực hiện chương trình OCOP … để ko ngừng nâng cao nguồn thu nhập qua từng năm. Trong lúc, những ngành khả năng của tỉnh sẽ thường xuyên làm tốt công việc tuyên truyền bởi nhiều hình thức; song song tổ chức những lớp tập huấn cho hàng ngũ cán bộ làm mướn việc xây dựng NTM từ tỉnh tới cơ sở, cũng như tham quan, học tập kinh nghiệm tại những mô hình nông thôn tiêu biểu, tiêu biểu bên trên cả nước cho TP. những member Ban lãnh đạo, tổ giúp việc, đại diện những xã và Ban phát triển thôn.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *