KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

BAF Nông nghiệp tiếp tục huy động 600 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

Rate this post

Đơn vị tạo ra BAF Nông nghiệp lần này là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

doanh nghiệp Cổ phần Nông nghiệp BAF việt nam giới nam giới (mã chứng khoán BAF) công bố quyết nghị Hội đồng quản trị về sự thông qua phương án triển khai cụ thể phương án tạo ra trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

Theo đó, BAF Agricultural dự kiến ​​tạo ra riêng lẻ tối đa 600 trái phiếu với mệnh giá một tỷ đồng / trái phiếu. Tổng giá trị tạo ra tối đa là 600 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời hạn tối đa là 7 năm kể từ thời điểm ngày tạo ra. thời kì tạo ra dự kiến ​​vào quý 3 và 4 năm 2022.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, ko kèm chứng quyền, ko cần thế chấp, được tạo ra tại thị trường nội địa. Tổ chức tạo ra là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – một member của nhà băng trái đất.

thời kì đáo hạn trước tiên dự kiến ​​là 6 năm kể từ thời điểm ngày tạo ra – tại ngày đáo hạn trước tiên, tổ chức tạo ra sẽ tậu lại một/2 số trái phiếu đang lưu hành tại thời khắc đó. thời kì đáo hạn sau cuối dự kiến ​​là 7 năm kể từ thời điểm ngày tạo ra – doanh nghiệp tạo ra sẽ tậu lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành tại thời khắc đó.

Trái phiếu sở hữu lãi suất khăng khăng là 5,25% / năm. Ngoài ra, sở hữu một khoản lãi suất xẻ sung lúc hoàn trả trái phiếu: trong tình huống tậu lại trái phiếu trước hạn và / hoặc ko chuyển đổi toàn bộ hoặc bất kỳ trái phiếu nào vào trong ngày đáo hạn của trái phiếu chưa chuyển đổi. , trái chủ sẽ được trả thêm lãi suất tương đương 5,25% / năm cho mỗi kỳ tính lãi kể từ thời điểm ngày tạo ra, và tiền lãi hàng năm sẽ được cùng dồn ở mức 10,5% / năm.

Giá chuyển đổi được xác định theo công thức. tỷ trọng chuyển đổi bởi mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời khắc chuyển đổi.

screen-shot-2022-08-16-at-16.52.11.png

Tổng số tiền thu được từ đợt tạo ra trái phiếu được sử dụng để xẻ sung vốn đầu tư, kinh doanh và những hoạt động khác của tổ chức tạo ra, doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, … những mục tiêu cụ thể được doanh nghiệp ghi nhận:

-sử dụng 230 tỷ đồng góp vốn tăng vốn điều lệ và tương trợ vốn vay tại doanh nghiệp Cổ phần Chăn nuôi technology cao Hải Đăng Tây Ninh để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo technology cao.

-Sử dụng 100 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ và tương trợ vốn vay tại doanh nghiệp TNHH Đầu tư trang trại Xanh 2 để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trang trại lạnh khép kín.

-Sử dụng 40 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp TNHH sinh sản thương nghiệp và Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trang trại lạnh khép kín. riêng.

-sử dụng 65 tỷ đồng góp vốn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp TNHH sinh sản thương nghiệp Dịch vụ Đồng An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng mô hình trang trại lạnh khép kín. .

-sử dụng 65 tỷ đồng góp vốn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp TNHH Chăn nuôi An Khánh khu vực miền nam giới từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng mô hình trang trại lạnh khép kín.

-sử dụng 40 tỷ đồng góp vốn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp TNHH Đầu tư trang trại Xanh một từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trang trại lạnh khép kín.

-Sử dụng 30 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng nhằm mục tiêu xẻ sung vốn hoạt động sinh sản kinh doanh.

-Sử dụng 30 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng nhằm mục tiêu xẻ sung vốn hoạt động sinh sản kinh doanh.

Tình hình kinh doanh chăn nuôi lợn trong quý II / 2022 như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *