KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng bên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Rate this post

Sáng 6-9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng phòng ban nội trị Tỉnh ủy, trưởng phòng ban Pháp chế TP. HĐND tỉnh, đã họp giám sát việc Chính phủ phê duyệt. Việc thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng bên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Toàn cảnh buổi giám sát.

Theo lên tiếng tại buổi giám sát, thời đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Thủy đã thường xuyên sử dụng rộng rãi lãnh đạo, lãnh đạo công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (chống tham nhũng); lãnh đạo quán triệt toàn vẹn, kịp thời những văn phiên bản của cấp bên trên và ban hành những văn phiên bản để lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công việc này.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Lãnh đạo huyện Cẩm Thủy làm việc với đoàn giám sát.

công việc phòng, chống tham nhũng được những cơ quan, tổ chức, đơn vị bên trên địa bàn huyện sử dụng rộng rãi. Việc kê khai, công khai minh bạch, sáng tỏ tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. công việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng được chú trọng.

từ thời điểm tháng 7/2019 tới tháng 7/2022, qua công việc thanh tra, giải quyết tố cáo, truy thu 12,28 triệu đồng do ko đúng đối tượng người sử dụng; Đã xử lý kỷ luật về Đảng 11 tình huống, trong đó một tình huống bị cách hết những chức vụ trong Đảng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Lê Thị Hương, Phó trưởng phòng ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt câu hỏi tại buổi giám sát.

Với sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; ý thức trách nhiệm của những cấp, những ngành trong huyện; Sự nỗ lực của chính quyền, những tổ chức, đoàn thể, nhất là tầm quan trọng quan yếu của người dân đã với ko ít chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ phiên bản với ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ; với ý thức phục vụ Nhân dân, góp góp thêm phần nâng cao cực tốt quản lý quốc gia, phát triển kinh tế tài chính – xã hội, củng cố quốc phòng – tin cậy.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Lê Văn Đồng, Viện trưởng VKSND tỉnh, member Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến ​​tại buổi giám sát.

Dù vậy, việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng bên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy thời đoạn 2019 – 2022 vẫn tồn tại một vài tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc tổ chức, thực hiện những quy định về phòng, chống tham nhũng chưa đi vào chiều sâu. một vài cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng còn mang tính chất ứng phó, hình thức, một vài việc chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; chưa chủ động tự giác kiểm tra nội bộ để kịp thời chỉnh đốn, bắt gặp và xử lý những hành động tiêu cực …

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng phòng ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu huyện Cẩm Thủy làm rõ một vài vấn đề tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, những member trong Đoàn đã đặt câu hỏi làm rõ một vài vấn đề trong công việc phòng, chống tham nhũng bên trên địa bàn huyện ở cả nhị nhóm: phòng ngừa và xử lý.

Đối với việc thực hiện những giải pháp phòng ngừa, nhiều member Đoàn giám sát chất vấn về những kết quả cụ thể đạt được trong công việc tuyên truyền, phổ quát, giáo dục pháp luật; việc tổ chức và nắm vững những văn phiên bản của cấp bên trên liên quan tới công việc phòng, chống tham nhũng; vướng mắc, khó khăn trong những công việc công khai minh bạch, sáng tỏ trong tổ chức và hoạt động; kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn chỉnh, cơ chế ở cơ quan, đơn vị; công khai minh bạch đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hành động tự quyết.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đ / c Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ toạ HĐND huyện Quan Hóa, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt câu hỏi tại buổi giám sát.

Nhiều member Đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện Cẩm Thủy replay, làm rõ kết quả thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người với chức vụ, quyền hạn; thực hiện sáng tỏ tài sản, thu nhập; kết quả chuyển đổi vị trí công việc của người với chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học technology trong quản lý và tính sổ ko sử dụng tiền mặt …

về sự xử lý hành động tự quyết, nhiều member Đoàn giám sát đặt câu hỏi về kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý thương tích thông qua xem xét, phản ánh, lên tiếng và thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả khảo sát, truy tố, xét xử …

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đại diện Phòng Nội vụ, VKSND huyện Cẩm Thủy replay thắc mắc của đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện những cơ quan, ban ngành tác dụng của huyện Cẩm Thủy đã tiếp thu những ý kiến, replay để làm rõ thêm những vấn đề những member đoàn giám sát sử dụng rộng rãi. song song, một vài khó khăn vướng mắc trong quy trình thực hiện những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Phạm Viết Hoài, chủ toạ UBND huyện Cẩm Thủy phát biểu tiếp thu những ý kiến ​​của Đoàn giám sát.

Qua buổi giám sát, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy nhận rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công việc lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công việc phòng, chống tham nhũng. Từ đó làm cơ sở để phân tích nguyên nhân, đề xuất những giải pháp nhằm mục đích tăng cường công việc này trong thời kì tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng phòng ban nội trị Tỉnh ủy, trưởng phòng ban Pháp chế HĐND tỉnh cam kết, cùng theo với việc quan phát triển kinh tế tài chính – xã hội, thời kì qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Thủy đã sử dụng rộng rãi lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công việc phòng, chống tham nhũng, nhất là thực hiện với cực tốt công việc phòng ngừa. những giải pháp, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Vì vậy, công việc phòng, chống tham nhũng đã với sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin về nhận thức và hành động.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng phòng ban nội trị Tỉnh ủy, trưởng phòng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Để khắc phục những tồn tại, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến yêu cầu trong thời kì tới, huyện Cẩm Thủy cần nhận thức rõ hơn, xác định công việc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, vừa lâu dài. của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể. Làm tốt công việc phòng, chống tham nhũng sẽ góp góp thêm phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong trắng vững mạnh, củng cố và nâng cao lòng tin trong nhân dân.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

song song, huyện cần sử dụng rộng rãi kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của quốc gia; tiếp tục quán triệt, triển khai những văn phiên bản của Trung ương, của tỉnh về công việc phòng, chống tham nhũng; sử dụng rộng rãi tới công việc kiểm tra, giám sát; làm tốt hơn nữa công việc tuyên truyền, phổ quát giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mỗi từng lớp nhân dân về công việc phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc những quy định về công việc phòng, chống tham nhũng, như: kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công việc của người với chức vụ, quyền hạn, chú trọng công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khảo sát, truy tố …

Đồng chí cũng yêu cầu UBND huyện Cẩm Thủy hoàn thiện lên tiếng gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 20/9.

Đỗ Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *