KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Tài chính yêu cầu Hải Phòng nghiên cứu đề xuất ko thu phí kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Rate this post

>>> yêu cầu Hải Phòng miễn phí hạ tầng cảng đại dương cho hàng hóa đường thủy nội địa

Bộ Tài chính vừa với Công văn số 8058 / BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phí sử dụng nhà cửa kết cấu hạ tầng, nhà cửa dịch vụ, tiện ích công cùng khu vực cửa khẩu cảng đại dương.

Bộ Tài chính yêu cầu Hải Phòng nghiên cứu, đề xuất không thu phí kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu Hải Phòng nghiên cứu đề xuất “ko thu phí kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa” của những doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết thêm thông tin Công văn số 4732 / VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 650 / UBTCNS15 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nêu rõ kiến ​​nghị của những Hiệp hội. Doanh nghiệp về sự thu phí sử dụng nhà cửa hạ tầng, nhà cửa dịch vụ, tiện ích công cùng khu vực cửa khẩu TP Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh như sau: “yêu cầu ko thu phí vận chuyển hàng hóa bởi đường nội địa. đường thủy ”.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách đánh giá, bên trên cơ sở xem xét ý kiến ​​của những hiệp hội doanh nghiệp liên quan tới vận tải đường thủy nội địa, túc trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, về mặt pháp lý, nội dung quyết nghị của HĐND 2 thành phố là nghiêm nhặt, thống nhất. với quy định của pháp luật vì đó chỉ là quy định chung, ko quy định cụ thể cho từng loại hình vận tải cụ thể.

“Nhưng ở góc độ ứng dụng thực tế, những đối tượng người sử dụng vận tải đường thủy nội địa ko được sử dụng hoặc sử dụng ko đáng để ý kết cấu hạ tầng cảng đại dương do địa phương quản lý. Do vậy, việc nhị địa phương thu phí liên lạc đường thủy nội địa này là chưa thực sự thỏa đáng ”, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận định.

Về nội dung bên trên, Bộ Tài chính với ý kiến, theo quy định, quyết định mức thu, miễn, tránh, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sử dụng nhà cửa hạ tầng, nhà cửa dịch vụ, những nhà cửa công cùng khu vực cửa khẩu thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

>>>.> tránh 50% phí hạ tầng cảng đại dương đường thủy nội địa

>>> Cục Đường thủy nội địa: Thu phí kết cấu hạ tầng cảng đại dương với hàng hóa đường thủy nội địa ko đúng đối tượng người sử dụng

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết thêm thông tin, ngày 7/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua quyết nghị số 07/2022 / NQ-HĐND sửa đổi, bửa sung quyết nghị số 10/2020 / NQ-HĐND TP. Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải, giao HĐND nghiên cứu, lấy ý kiến ​​những bộ, ngành, cơ quan.

Theo đó, TP.HCM sửa đổi quy định về đối tượng người sử dụng và phạm vi vận dụng, miễn tránh phí, điều chỉnh mức thu phí, cụ thể là tránh mức thu từ thời điểm ngày một tháng 8. Theo đó, thành phố miễn phí đối với những loại mặt hàng: nhập khẩu trực tiếp. phục vụ quốc phòng bình an; đảm bảo bình an trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; ra, vào cảng bởi đường thủy theo hiệp nghị giữa Chính phủ việt nam giới nam giới và Campuchia về vận tải thủy. song song, tránh 50% mức phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào ra khỏi cảng bởi đường hàng ko. đường thủy nội địa.

bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu Hải Phòng với phương án xử lý những kiến ​​nghị tương thích, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp thông tin Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8.

Do đó, yêu cầu UBND TP.Hải Phòng nghiên cứu kiến ​​nghị của những hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của TP.HCM và với phương án xử lý những ý kiến. những kiến ​​nghị tương thích, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp thông tin Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2022 ”, công văn của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, như DĐDN đã đưa tin, 5 hiệp hội doanh nghiệp liên quan tới vận tải đường thủy nội địa gồm Hiệp hội Dịch vụ Logistics việt nam giới nam giới (VLA), Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải việt nam giới nam giới (VISABA), Hiệp hội Chủ hàng việt nam giới nam giới (VNSC), Vận tải Đường thủy Nội địa việt nam giới nam giới. Hiệp hội và Hiệp hội Chủ tàu việt nam giới nam giới (VSA) vừa với kiến ​​nghị gửi HĐND TP Hải Phòng yêu cầu ko thu phí vận chuyển. khu vực cửa khẩu cảng đại dương đối với hàng hóa vận chuyển bởi phương tiện thủy sử dụng đường thủy nội địa.

những Hiệp hội phản ánh, thực tế lượng hàng container vận chuyển bởi đường thủy nội địa từ thời điểm năm 2020 tới nay chỉ chiếm khoảng một,5% tổng lượng container XNK qua cảng Hải Phòng.

Phương tiện thủy nội địa chủ yếu sử dụng đường thủy tự nhiên và những tuyến hàng hải kết nối với cảng đại dương do Bộ liên lạc vận tải quản lý, ko sử dụng kết cấu hạ tầng của địa phương kết nối với cảng đại dương như hệ thống cầu, đường, cầu vượt tại những nút liên lạc do địa phương quản lý và đảm bảo vận hành. những điều kiện.

song song, phương tiện thủy nội địa lúc làm hàng tại cảng đại dương phải nộp đủ phí, lệ phí hàng hải cho Cảng vụ hàng hải và phí dịch vụ cảng cho doanh nghiệp cảng đại dương. Do đó, theo Hiệp hội, việc thu phí kết cấu hạ tầng cảng đại dương đối với vận tải đường thủy nội địa chưa thực sự thỏa đáng, hợp lý về đối tượng người sử dụng phải nộp phí như quyết nghị của TP.

tiến công giá của người chơi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *