KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Cầu xuống cấp, sập xuống sông, người dân đi lại khó khăn

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *