KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm

Rate this post

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4003 / UBND-KT về sự chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu những sở, ban, ngành, UBND những huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 / CT-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh. về tăng cường công việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới năm 2022; thực hiện nghiêm túc cơ chế trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn; chủ động ứng phó kịp thời, cực tốt với những tình huống thiên tai rất với thể xảy ra…; thường xuyên thông tin những khó khăn, vướng mắc về Ban lãnh đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để lãnh đạo giải quyết kịp thời.

vũ trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *