KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chủ toạ Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS bị miễn nhiệm chỉ với sau hơn một tháng ngồi “ghế nóng”

Rate this post

thế hệ đây, Hội đồng quản trị đơn vị Cổ phần Chứng khoán BOS (mã ART) đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ chủ toạ Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bá Phương kể từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua. Theo đó, ông Lê Bá Phương với trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ, tài liệu liên quan nhưng mà mình đang giữ cho tất cả những người được bầu giữ chức vụ thay thế.

Trước đó, ông Phương chưa đảm nhiệm tầm quan trọng gì tại đơn vị chứng khoán liên quan tới nhiều lãnh đạo FLC này, nhưng từng đảm nhiệm vị trí Ban kiểm soát Tập đoàn FLC trước lúc từ nhiệm vào năm 2014.

Trước đó, ngày 16/8, Chứng khoán BOS vừa đổi khác lãnh đạo, theo đó bầu ông Lê Bá Phương giữ chức vụ chủ toạ HĐQT. Như vậy, ông Phương đã bị miễn nhiệm chỉ với sau hơn một tháng ngồi vào “ghế nóng” của Chứng khoán BOS.

Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm chạp nộp công bố tài chính bán niên soát xét năm 2022, tức là sớm hơn 30 ngày đối với thời hạn. những quy định.

Ban lãnh đạo đơn vị cũng đưa ra giải trình về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng được đưa vào diện báo động. Cụ thể, đơn vị cho biết thêm thông tin đã hoàn thành dự báo công bố tài chính bán niên năm 2022 và đã nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán nhưng chưa xuất hiện đơn vị kiểm toán nào gật đầu đồng ý.

song song, Ban lãnh đạo đơn vị cũng cho biết thêm thông tin đang nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán theo đúng quy định. Ngay lúc kiếm được đơn vị kiểm toán thích hợp, đơn vị sẽ tạo ra ra sức bố tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét trong thời kì nhanh chóng nhất.

Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị đưa vào danh sách ko được phép giao tiếp từ thời điểm ngày 16/9 do bị cảnh báo và chậm chạp công bố BCTC bán niên 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc.

Hà Anh

cuộc sống đời thường thị trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *