KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Công an huyện Thọ Xuân

Rate this post

70 năm qua, bên dưới sự lãnh đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân; Được sự phối hợp nghiêm nhặt của những ban, ngành, đoàn thể trong huyện, ko giống nhau được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, lực lượng Công an Thọ Xuân đã ko ngừng to mạnh về mỗi mặt, đấu tranh quyết liệt với những thế lực thù địch, phản động và những loại tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh phóng thích dân tộc, xây dựng và bảo đảm quê nhà, quốc gia.

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm lịch sử sáng mãi

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho những tập thể, cá thể mang thành tích phá những vụ án cướp giật tài sản xảy ra bên trên địa bàn huyện.

Trong cách mệnh Tháng Tám năm 1945, tiền thân của Công an huyện Thọ Xuân là lực lượng trật tự, tự vệ và trinh sát việt phái mạnh Minh. tới cuối năm 1946, tổ chức “Trinh sát việt phái mạnh Minh” chuyển thành Ty Công an huyện. ban sơ, lực lượng còn mỏng mảnh, trang bị còn thiếu, nhưng với lòng nhiệt tình cách mệnh, kiên cường, đã vượt qua khó khăn thử thách, cùng dân quân du kích đương đầu, tiến công thắng mỗi quân thù. góp góp phần bảo đảm Đảng và thành tựu của cách mệnh.

Ngày 03/01/1952, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 09 / NV về sự việc xây dựng Công an huyện. Ngày 15/8/1952, Công an huyện Thọ Xuân chính thức được xây dựng với 3 member và là một trong 10 đơn vị Công an cấp huyện trước tiên của tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau lúc xây dựng, Công an huyện đã nêu cao ý thức xung kích, ý chí cách mệnh kiên cường, chủ động tư vấn, đề xuất với huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm mục đích phục vụ đắc lực công việc bảo đảm bình an trật tự bên trên địa bàn huyện. , góp góp phần quan yếu làm nên những trang vàng thành tích, chiến công tốt của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã nắm chắc hoạt động của những đối tượng người tiêu sử dụng thù địch, phản cách mệnh, kịp thời tư vấn cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo trấn áp. bảo đảm an toàn và đáng tin cậy những cơ quan Đảng, chính quyền cơ sở cách mệnh, kho tàng, nhà máy sinh sản vũ khí, phương tiện quốc phòng, những cơ quan Trung ương, Khu IV đóng quân bên trên địa bàn giữ gìn trật tự. bình an bên trên địa bàn quận. Lực lượng Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với những tổ chức phản động như Quốc dân Đảng, dẹp tan thủ đoạn bạo loạn của bọn “Đại việt phái mạnh”, “Bảo An đoàn” … Trong chiến dịch Thượng Lào và ở Điện Biên Phủ, làm nhiệm vụ bảo đảm những tuyến đường và cầu nối và cung ứng những dịch vụ công cùng cho chiến dịch trở thành quan yếu. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện mang cực tốt những phong trào “bình an phòng”, “Ba ko” để nắm tình hình, bắt gặp mỗi hoạt động của bọn việt phái mạnh gian, phản động. , bọn tội phạm hình sự, tay sai của địch trồng thành đám quần chúng để phá hoại. Lực lượng Công an Thọ Xuân đã cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện giữ vững hậu phương, tiếp nối tiền tuyến, góp góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, trong điều kiện hòa bình, nhân dân những dân tộc huyện Thọ Xuân tích cực lao vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục tài chính, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. . bên dưới sự lãnh đạo, lãnh đạo của Ty Công an Thanh Hóa, Huyện ủy, Ủy ban Hành chính huyện, lực lượng Công an Thọ Xuân đã bám sát nhiệm vụ được giao, tham dự thực hiện nhiều chủ trương to của Đảng; tham dự những đoàn cải cách ruộng rẫy và sửa sai trong cải cách ruộng rẫy, … song song tập trung vận động Nhân dân đấu tranh chống những hoạt động phá hoại chính quyền cách mệnh.

Trong trận chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Thọ Xuân đã phối thích hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, lực lượng quân sự và nhân dân địa phương tăng nhanh chóng phong trào quần chúng. “bảo đảm bình an”, “Phòng bảo đảm”. Tập trung lực lượng đương đầu ở những địa bàn trung tâm; những mục tiêu tài chính, quốc phòng, bình an quan yếu như: Sân bay Sao Vàng, đập Bái Thượng, thủy điện Bàn Thạch, nhà máy giấy Mục Sơn. Đấu tranh mang cực tốt với những đối tượng người tiêu sử dụng phản cách mệnh, chính trị, tội phạm bên trên địa bàn, giữ vững bình an chính trị, trật tự an toàn và đáng tin cậy xã hội trong điều kiện chiến tranh, xóa bỏ những tổ chức phản động. Đảng sự thực ”(1970); tổ chức “Liên minh phục hồi quốc gia” (1971) …

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm lịch sử sáng mãi

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng thưởng cho những cán bộ, đội viên Công an huyện mang thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời đoạn cách mệnh thế hệ, bên dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tổng thể của Đảng, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh tổng thể, thường xuyên nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm. đấu tranh phòng chống những loại tội phạm, góp góp phần bảo đảm thành tựu cách mệnh và giữ vững bình an chính trị, trật tự an toàn và đáng tin cậy xã hội bên trên địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ thế hệ, lực lượng Công an huyện tập trung làm tốt công việc phát động phong trào quần chúng bảo đảm bình an trật tự ở cơ sở, nâng cao ý thức cảnh giác cách mệnh, xây dựng thế trận, củng cố cơ sở; tăng cường những giải pháp nghiệp vụ, bắt gặp, đấu tranh với những hoạt động chiến tranh tâm lý của địch; tiến công chính trị nhằm mục đích làm tan rã hệ tư tưởng chống đối của những đối tượng người tiêu sử dụng phản cách mệnh; thanh tra những đối tượng người tiêu sử dụng gián điệp, phản động, nhất là những đối tượng người tiêu sử dụng manh động, nghi ngờ đầu hàng địch, tiêu biểu là thăm dò, triệt phá tổ chức phản động “Mặt trận cách mệnh chân chính” … Lực lượng Công an huyện cũng tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cực tốt; triển khai tổng thể những mặt công việc nghiệp vụ, tiến công, trấn áp những loại tội phạm, bắt gặp, thăm dò tò mò hàng nghìn vụ án hình sự, triệt xóa hàng chục ổ nhóm, tụ điểm tích tụ, vận chuyển, sắm bán. ma tuý phi pháp. Đã triển khai và thực hiện nghiêm túc 2 đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sinh sản, cấp và quản lý căn cước công dân, góp góp phần quan yếu xác lập căn cước công dân điện tử và thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. song song, tập trung lực lượng làm tốt công việc đảm bảo trật tự an toàn và đáng tin cậy liên lạc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp góp phần đảm bảo trật tự an toàn và đáng tin cậy liên lạc bên trên địa bàn; song song xây dựng hình ảnh người đội viên Công an nhân dân phiên tài năng, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong tâm nhân dân.

Trong công việc chống đại dịch COVID-19, Công an huyện Thọ Xuân đã thực hiện quyết liệt, mang cực tốt sự lãnh đạo, lãnh đạo của Đảng, quốc gia về công việc phòng chống dịch. Với phương châm “tiến công dịch như tiến công giặc”, lực lượng Công an từ huyện tới cơ sở đã “đi từng ngõ, từng nhà, rà từng người” để truy tìm những đối tượng người tiêu sử dụng mắc bệnh, đề ra phương án cách ly, phòng chống. dịch bệnh, góp góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch cực tốt và phát triển tài chính – xã hội.

hoàn toàn mang thể cam đoan, với phẩm chất, phiên tài năng của người Công an cách mệnh, 70 năm qua, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân luôn luôn kiên định lập trường cách mệnh, tuyệt đối trung thành với Đảng. , quốc gia và nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm bình an quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn và đáng tin cậy xã hội, đạt nhiều thành tích, chiến công tốt.

Tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành và cứng cáp, với nhận thức thâm thúy về ý kiến “Công an nhân dân là từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, thời kì tới cán bộ, chiến sỹ của Lực lượng Công an Thọ Xuân, tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng lực lượng trong sáng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình. bức tranh thế hệ. sử dụng rộng rãi và làm tốt công việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao unique hàng ngũ cán bộ, tăng cường quản lý cán bộ, bảo đảm chính trị nội bộ. Triển khai đồng bộ những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn mang cực tốt hoạt động của những loại tội phạm. Tập trung giải quyết kịp thời, sớm, cơ phiên bản những mâu thuẫn trong xã hội và trong nhân dân, hạn chế thấp nhất việc phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu lực, cực tốt quản lý quốc gia về bình an, trật tự, nhất là quản lý trú ngụ, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh mang điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và khí cụ dụng cụ. ủng hộ. Phối hợp nghiêm nhặt, hiệp đồng với Quân đội nhân dân, những cấp, những ngành xây dựng thế trận lòng dân bền vững trong công việc đảm bảo bình an, trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người đội viên Công an Thọ Xuân “xinh”. trong tâm nhân dân ”.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ toạ HĐND huyện Thọ Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *