KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Cung hay cầu? | event & comment

Rate this post

Trong bối cảnh khủng hoảng an toàn và tin cậy lương thực ở những nước đang tiếp diễn do tương tác của thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang và giá lương thực leo thang … thì câu chuyện tăng hay tránh, thậm chí hạn chế xuất khẩu gạo của việt phái mạnh phái mạnh lại trở thành nóng bỏng như đã từng xảy ra năm 2008 ( lúc Đồng bởi sông Cửu Long xảy ra đợt hạn hán lịch sử) và năm 2020 (do tương tác của dịch Covid-19).

lên tiếng thường niên kinh tế tài chính Đồng bởi sông Cửu Long 2022 gây lưu ý lúc chỉ ra “ba vòng xoáy đi xuống” của vùng đất đầy tiềm năng nhưng đầy thử thách này. Nếu nhì vòng xoáy ngân sách và lao động được xác định với sự đồng thuận cao thì vòng xoáy thứ ba về “cơ cấu kinh tế tài chính vùng” liên quan tới tầm quan trọng, vị trí và tập tính của cây lúa và cây lúa. Vùng châu thổ sắp tới với tranh luận nóng, cần thống nhất nhận thức và hành động.

Theo đó, vòng xoáy cơ cấu kinh tế tài chính khu vực được cho là thiên lệch trong những công việc thực hiện sứ mệnh an toàn và tin cậy lương thực. Từ lâu, ĐBSCL phải ưu tiên bảo tồn đất trồng lúa. Đầu tư hệ thống thủy lợi, đê ngăn mặn, giữ ngọt … chủ yếu để thâm canh, tăng vụ. sinh sản lúa gạo trở thành chỉ tiêu phát triển kinh tế tài chính – xã hội hàng năm của những tỉnh, nên là giá trị thay vì sản lượng hiện vật.

Ngành lúa gạo cần chuyển đổi với tư duy thế hệ, cách tiếp cận thế hệ, với technology, linh động với thị trường để tạo ra giá trị thế hệ, ko phụ thuộc vào việc tránh đất trồng lúa theo mẫu máy móc hay ngang giá. những lệnh hành chính cấm hoặc hạn chế xuất khẩu gạo. biến đổi tư duy sinh sản và xuất khẩu lúa gạo là đúng, đã được nói nhiều, nhưng vì sao tới nay vẫn chưa làm được và thời kì tới phải làm như thế nào để nông dân được hưởng lợi nhiều ko ngừng lại ở đó nữa?

Cung hay cầu? Câu replay phải dựa bên trên sự cân đối kết hợp và hợp lý giữa tiêu sử dụng nội địa, dự trữ gạo và xuất khẩu. Cần xây dựng cơ chế quản lý xuất khẩu lương thực, thực phẩm linh động, thích ưng ý với cơ chế thị trường với sự quản lý của quốc gia là yêu cầu đề ra từ rất nhiều năm nay.

quốc gia tham dự vào chuỗi giá trị lúa gạo với tầm quan trọng chủ thể quan yếu. quốc gia xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, lãnh đạo sinh sản lúa gạo, điều tiết thị trường và xuất khẩu gạo gắn kèm với chiến lược an toàn và tin cậy lương thực quốc gia. Nhiều chủ trương, chính sách của quốc gia đã mang lại thành tựu to to cho ngành lúa gạo, nhưng vẫn còn đấy nhiều cơ chế, chính sách bất cập, chưa tập trung, chưa đồng bộ, lững thững đi vào cuộc sống thường ngày và triển khai thực hiện. manh mún, lãng phí tài nguyên.

ko thể bỏ qua yêu cầu tiếp cận an toàn và tin cậy lương thực theo đường cung, thể hiện qua những chính sách đổi thế hệ tổ chức sinh sản, đảm bảo an toàn và tin cậy sinh sản, cung ứng và dự trữ lương thực quốc gia. song, cần tiếp cận vấn đề an toàn và tin cậy lương thực gắn kèm với tầm quan trọng của ngành hàng hóa, trong đó với xuất khẩu gạo và tiêu sử dụng nội địa. Tiếp cận an toàn và tin cậy lương thực theo đường cầu thể hiện ở những chính sách đảm bảo an toàn và tin cậy lương thực, nhiều chủng loại hóa sinh kế, gắn kèm với xây dựng nông thôn thế hệ; đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng cho những người dân và thu nhập cho những người trồng lúa.

Trở lại câu hỏi sắp tới, xuất khẩu gạo của việt phái mạnh phái mạnh nên tập trung vào cung hay cầu? Câu replay ko quan yếu hơn cách làm, phải tôn trọng cầu, phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường nhưng cũng ko thể bỏ qua “tài năng cung ứng”.

Ngành lúa gạo nước ta cần vượt qua chân lấm tay bùn của nền kinh tế tài chính tự nhiên và kinh nghiệm nông nghiệp truyền thống để bước sang nền kinh tế tài chính tri thức, tham dự vào chuỗi giá trị công nghiệp sáng tạo toàn thế giới, thích ứng linh động với yêu cầu của trái đất. thị trường.

Tái cơ cấu ngành và thị trường lúa gạo là một yêu cầu cấp bách hơn là đề ra hạn ngạch xuất khẩu, cấm hoặc hạn chế xuất khẩu gạo với sự đảm bảo mơ hồ về lương thực. tầm quan trọng của cơ quan quốc gia với những vấn đề xuyên suốt vượt ra khỏi phạm vi của nền nông nghiệp truyền thống, cần tránh lãnh đạo, tăng cường sáng tạo, tương trợ nhiều ko ngừng lại ở đó nữa cho doanh nghiệp và nông dân bởi những chính sách và dụng cụ nhưng chỉ quốc gia thế hệ với.

TS Trần Hữu Hiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *