KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đại hội đồng LHQ thông qua quyết nghị do việt nam giới nam giới đồng chủ trì

Rate this post

quyết nghị được đưa ra vì một nhóm nòng cốt bao gồm việt nam giới nam giới và Australia, Bangladesh, Canada, Costa Rica, Ghana, Jamaica, New Zealand, Rwanda, nam giới Phi, Thụy Điển và Indonesia. quyết nghị đã nhận được được sự tán thành ủng hộ của tất cả những quốc gia, với 129 quốc gia tham dự với tư cách đồng bảo trợ.

quyết nghị khuyến nghị chủ toạ Đại hội đồng phối yêu thích với WHO tổ chức Phiên họp Cấp cao với sự tham dự của những Nguyên thủ hoặc Người đứng đầu Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 77 hoặc Tuần lễ Cấp cao của khóa học. 78 Đại hội đồng vào năm 2023.

Từ bài học kinh nghiệm của trái đất trong những việc ứng phó với đại dịch Covid-19, những nước nhất trí tăng cường kết đoàn quốc tế và xây dựng những giải pháp toàn thế giới, bao trùm và vững bền để sẵn sàng chống lại đại dịch. và ứng phó với dịch bệnh, một trong những mối đe dọa toàn thế giới hiện nay và trong tương lai. Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng sẽ hỗ trợ huy động ý chí chính trị của tập thể quốc tế, tương trợ những quy trình tăng cường sẵn sàng cho công việc phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh đang được thảo luận trong phạm vi những kỳ họp của Đại hội đồng. Tổ chức Y tế trái đất (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đây là quyết nghị thứ nhì nhưng việt nam giới nam giới đồng chủ trì được Đại hội đồng thông qua, sau quyết nghị về Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh (27/12 hàng năm) được thông qua vào năm 2020, thể hiện sự tham dự càng ngày càng chủ động, tích cực và sâu rộng của việt nam giới nam giới tại Hoa Diễn đàn những quốc gia về những vấn đề toàn thế giới đã nhận được được sự ưa chuộng cao của tập thể quốc tế. Trong thời kì tới, việt nam giới nam giới sẽ tích cực tham dự sẵn sàng cho Cuộc gặp Cấp cao theo quyết nghị đã được thông qua./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *