KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy tầm quan trọng tiền phong, mẫu mẫu của cán bộ, đảng viên tuân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rate this post

sinh tiền, chủ toạ Hồ Chí Minh cam kết: “Đảng viên – dù việc to hay việc nhỏ, địa vị cao hay thấp – phải làm gương cho quần chúng mỗi nơi… Nhưng muốn quần chúng tích cực thực hiện, thì đảng viên phải xung phong làm gương cho quần chúng noi gương, noi theo ”.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Buổi sinh hoạt chi bộ khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc.

Thấm nhuần lời dạy của chưng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc luôn luôn sử dụng rộng rãi lãnh đạo, lãnh đạo những chi bộ, đảng bộ trực thuộc phát huy tính tiền phong, mẫu mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm của người Đảng viên. cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham dự những phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp góp thêm phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc sở hữu sắp một.000 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ (trong đó sở hữu 10 chi bộ thôn, tổ dân phố). Để phát huy tính tiền phong, mẫu mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng những tiêu chuẩn chỉnh, việc làm cụ thể để những chi bộ, đảng viên mẫu mẫu đi đầu trong phát triển tài chính. Xóa đói, tránh nghèo vững bền, xây dựng nông thôn thế hệ (NTM) … Từ đó khơi dậy ý chí, tạo động lực mạnh mẽ và tự tin để cán bộ Đảng viên phát huy nội lực, sức sáng tạo trong quy trình thực hiện nhiệm vụ. với phương châm “Đảng viên đi trước, thôn xóm theo sau”… song song, phân công từng đảng viên là hạt nhân tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sinh sản và thực hiện. chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sinh sản hàng hóa. Nhờ đó, người dân đã biết chủ động tìm nguồn vốn, đưa những giống thế hệ sở hữu năng suất, quality cao vào sinh sản, đầu tư xây dựng những mô hình tài chính trang trại, vườn – ao – chuồng, trồng rừng, chăn nuôi. nuôi … cho thu nhập cao. một vài mô hình đã mang lại cực tốt tài chính cao, như: lúa năng suất, quality cao, chuối tiêu hồng, trồng cây ăn quả sở hữu múi, sinh sản mía tập trung, rau an toàn và đáng tin cậy … Theo thông tin của UBND huyện Vĩnh Lộc. thị xã, năm 2021 thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng / người, tỷ trọng hộ nghèo còn 0,47%.

Để phát huy tầm quan trọng tiền phong, mẫu mẫu của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc cũng đã đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào chương trình hành động. , triển khai quyết liệt những nội dung, chương trình trọng tâm nhưng mà quyết nghị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ở tất cả những xã, thị trấn, những cơ quan, đơn vị đều treo đại dương đăng ký phấn đấu học tập và tuân theo chưng; Đăng ký nêu gương tuân theo chưng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là kẻ đứng đầu cấp ủy, chính quyền hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, tạo chuyển biến tích cực bởi những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn cụ thể hóa nội dung, hình thức học tập chuyên đề về học tập và tuân theo chưng với chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển huyện nhà. Vĩnh Lộc trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025. Trong quy trình thực hiện, cán bộ, đảng viên và những từng lớp nhân dân trong huyện đã phát huy quyền quản lý, tích cực tham dự những phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM bởi những việc làm cụ thể. , như: tham dự phong trào làm đường liên lạc nông thôn, giúp nhau tránh nghèo, phát triển tài chính gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa … Cấp ủy, chính quyền những xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường liên lạc nông thôn, nhà cửa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sinh sản, tiêu biểu như xã Vĩnh Tân vận động Nhân dân hiến 25.195m2 đất để mở rộng đường nội đồng, đường liên lạc nông thôn, xây dựng những nhà cửa dân sinh; Xã Vĩnh Yên đã huy động Nhân dân đóng góp bên trên 45 tỷ đồng để sửa chữa, tăng cấp đường liên lạc nông thôn, xây dựng nhà văn hóa; Xã Vĩnh Tiến sẽ bê tông hóa 100% đường làng ngõ xóm, giải tỏa hành lang ATGT, dọn dẹp môi trường xung quanh; Xã Vĩnh Thành xây dựng thôn, xã mẫu mẫu, triển khai nhiều mô hình tài chính nông nghiệp cực tốt …

Với tầm quan trọng là đầu tàu, gương tiêu biểu trong những phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên và những từng lớp nhân dân bên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã kết đoàn, phát huy nội lực, huy động được sắp 4.000 tỷ đồng. Đồng xây dựng nông thôn thế hệ; Người dân tự nguyện hiến 13,6 ha đất để mở rộng

Nhà văn hóa, đường liên lạc, dung mạo nông thôn vì thế nhưng mà sở hữu ko ít khởi sắc, góp góp thêm phần đưa huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn chỉnh huyện NTM vào năm 2019, sớm hơn một năm đối với mục tiêu đề ra.

Dù thế, trong những công việc phát huy tầm quan trọng tiền phong, mẫu mẫu của cán bộ, đảng viên bên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, đó là: vẫn tồn tại một phòng ban cán bộ, đảng viên chưa thể hiện được tính tiền phong, mẫu mẫu trước quần chúng nhân dân. của Nhân dân; vẫn tồn tại những cán bộ, đảng viên sở hữu biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá thể, ích kỷ, sở hữu tình trạng “nói ko làm”, “nói một đằng”. làm việc khác ”… gây bức xúc trong xã hội, mếch lòng tin trong nhân dân.

Tiếp tục phát huy tầm quan trọng tiền phong, mẫu mẫu của cán bộ, đảng viên tuân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo đồng chí Lữ Văn Thu, Bí thư Huyện ủy, chủ toạ HĐND huyện Vĩnh Lộc: Trong thời kì tới, huyện sẽ tiếp tục tăng thời gian nhanh tiếp tục tăng thời gian nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh càng ngày càng sâu rộng, đạt kết quả cao hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu những cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên những cấp thực hiện sở hữu cực tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký việc tuân theo quy định của pháp luật. chưng, gắn kèm với chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; phát huy tầm quan trọng của hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong đổi thế hệ công thức lãnh đạo, phong thái, lề lối làm việc, nâng cao quality, cực tốt công việc; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tiêu biểu tiền tiến nhằm mục đích lan tỏa, khơi dậy ý thức sáng tạo, vượt khó thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp góp thêm phần quan yếu phát triển tài chính. – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an toàn và đáng tin cậy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bên trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Gia Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *