KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Bình Đông, tỉnh Tiền Giang

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1086 / QĐ-TTg về sự đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Bình Đông, tỉnh Tiền Giang - Ảnh 1.

đơn vị Cổ phần Điện mặt trời MK miền trung bộ (chủ đầu tư) chỉ được phép thực hiện dự án sau lúc đã chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư là đơn vị Cổ phần Điện mặt trời MK miền trung bộ.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 211,96 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Vốn đầu tư của dự án là 2.428,376 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 365 tỷ đồng.

Thời hạn của dự án là 50 năm.

Hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ tiến độ thực hiện dự án

UBND tỉnh Tiền Giang lãnh đạo Ban Quản lý những khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Dự án phải đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối yêu thích với những cơ quan liên quan rà soát việc sắp xếp, xử lý tài sản công trong phạm vi dự án (nếu sở hữu) theo đúng quy định của pháp luật về quản lý. sử dụng tài sản công hoàn thành trước lúc cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban Quản lý những khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang và những cơ quan liên quan theo dõi, tiến công giá việc thực hiện dự án, kể cả việc góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động vốn đúng hạn. Cấp chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật sở hữu liên quan, phối yêu thích với chủ đầu tư thực hiện phương án bồi thường, phóng thích mặt bởi và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, ko để xảy ra khiếu kiện trong quy trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, thực hiện những giải pháp liên quan tới đời sống của người lao động làm việc tại những khu công nghiệp, trong đó sở hữu phương án xây dựng nhà ở, những nhà cửa xã hội, văn hóa, Sport cho tất cả những người lao động; tương trợ việc làm và dạy nghề cho tất cả những người bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất theo đúng tiến độ thực hiện dự án và lôi cuốn đầu tư để hạn chế thấp nhất xúc tiến tới người bị thu hồi đất.

đơn vị Cổ phần Điện mặt trời MK miền trung bộ (chủ đầu tư) chỉ được thực hiện dự án sau lúc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật. về quản lý và sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo đảm, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *