KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Để gỡ “Thẻ vàng” khai thác thủy sản, Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống tiến công bắt trái phép

Rate this post

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1077 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác thủy sản trái phép, ko thông tin và ko tuân theo quy định tới năm 2025”.

Để loại bỏ

Đề án nhằm mục đích thực hiện đồng bộ, cực tốt, cực tốt những quy định của pháp luật về thủy sản; tập trung thực hiện những quy định về phòng, chống tiến công bắt trái phép, ko thông tin và ko tuân theo quy định (khai thác IUU); ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban âu lục (EC); quản lý hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo nguồn lợi, hệ sinh thái đại dương, phát triển nghề cá việt phái nam phái nam theo hướng vững bền, trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm mục đích cải thiện sinh kế của người dân. vùng ven đại dương, đóng góp góp phần đảm bảo bình an, quốc phòng và đảm bảo tự do đại dương, đảo của Tổ quốc.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành 100% tàu cá mang chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên trước lúc xuất bến ra khơi tiến công bắt hải sản phải được kiểm tra đảm bảo toàn vẹn hồ sơ, trang vũ trang theo quy định; 100% tàu cá mang chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát tàu cá lúc tham dự hoạt động bên trên đại dương và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng.

100% sản phẩm thủy sản khai thác nội địa lúc bốc tháo dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản mang nguồn gốc từ quốc tế tiến công bắt cập cảng việt phái nam phái nam được kiểm tra, giám sát theo hiệp nghị FAC 2009 về những giải pháp khai thác cảng đại dương (hiệp nghị PSMA).

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

mang 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án, gồm: một- Thông tin, truyền thông, tuyên truyền; 2- Hoàn thiện phạm vi pháp lý và cơ chế chính sách; 3- Đầu tư, upgrade, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, bửa sung nguồn lực, trang vũ trang tại những cảng cá; 4- Nâng cao năng lực, cực tốt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên đại dương của lực lượng Kiểm ngư và những lực lượng tính năng khác mang liên quan; 5- Quản lý đội tàu, cường độ khai thác, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; 6- Thực thi pháp luật, xử lý những hành động khai thác IUU; 7- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; 8- Thực hiện nghĩa vụ điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế.

khác lạ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện của tất cả những tàu cá lúc xuất bến, nhất là những tàu mang nguy cơ vi phạm khai thác IUU cao; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá ko đủ điều kiện tham dự khai thác bên trên đại dương; từ chối cập cảng và xử lý theo quy định lúc tàu cá ko khai báo trước lúc cập cảng, ko nộp thông tin, nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; kiểm soát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc tháo dỡ qua cảng cá theo quy định về khai thác IUU.

những lực lượng thực thi pháp luật bên trên đại dương (Kiểm ngư, Cảnh sát đại dương, Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư …) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên những vùng đại dương; nhất là tại những vùng đại dương ck lấn, tranh chấp, ko xác định để kịp thời bắt gặp, ngăn chặn và xử lý tàu cá việt phái nam phái nam vi phạm vùng đại dương quốc tế; kiên quyết đấu tranh lúc lực lượng tính năng quốc tế kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá và ngư gia của ta.

Kịp thời ngăn chặn tàu cá mang biểu lộ nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng đại dương quốc tế

Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng người tiêu sử dụng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý ngặt nghèo, bắt gặp, ngăn chặn kịp thời tàu cá mang biểu lộ nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng đại dương quốc tế, công khai minh bạch bên trên những phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa những lực lượng tính năng của những Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 28 tỉnh, thành phố ven đại dương để đảm bảo thực hiện triệt để, đồng bộ và thống nhất công việc thăm dò, xử lý hành động khai thác IUU. thích ưng ý với những quy định của pháp luật.

Tập trung thăm dò, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá thể môi giới, móc nối, cố tình đưa tàu cá, ngư gia việt phái nam phái nam vi phạm tiến công bắt trái phép ở vùng đại dương quốc tế bị bắt giữ. , bị những lực lượng mang thẩm quyền nội địa xử lý hoặc bắt gặp.

những nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực hiện

Đề án cũng nêu cụ thể những nhiệm vụ và những dự án ưu tiên thực hiện, bao gồm:

một- Dự án thông tin, truyền thông và tập huấn thực thi Luật Thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU trong và ngoài nước.

2- Đầu tư, upgrade, hoàn thiện hệ thống cảng cá, phương tiện, trang vũ trang, nguồn lực phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại những cảng cá, phòng, chống khai thác IUU.

3- Dự án thí điểm và nhân rộng mô hình kiểm soát nghề cá vững bền tại 03 cảng cá thuộc 03 miền: khu vực miền bắc (Hải Phòng), khu vực miền trung (Khánh Hòa), khu vực miền phái nam (Cà Mau).

4- Đề án kiện toàn, xây dựng phòng ban điều hành, lãnh đạo thực thi pháp luật về thủy sản và phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo và kiểm soát. sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng từ Trung ương tới địa phương và giữa những lực lượng thực thi pháp luật của những Bộ, ngành mang liên quan.

5- Dự án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ những cơ sở dữ liệu thủy sản phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành và truy xuất nguồn gốc tàu cá, sản phẩm tiến công bắt. thác nước.

6- Đề án nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm ngư, Thanh tra chuyên ngành thủy sản trong công việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

7- Thực hiện tuần tra chung giữa những lực lượng thực thi pháp luật nghề cá để ngăn chặn và xử lý vi phạm khai thác IUU.

8- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thương thuyết, ký kết và tham dự thực hiện những hiệp nghị, thỏa thuận hợp tác nghề cá, phòng, chống khai thác IUU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *