KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Doanh thu quý II tăng nhưng lợi nhuận hạn chế

Rate this post

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC – UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 36,4% và lợi nhuận hạn chế 39,7% trong quý II / 2022.

Quý II / 2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu 4.490,99 tỷ đồng, tăng 36,4% đối với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 150,52 tỷ đồng, hạn chế 39,7% đối với cùng kỳ năm ngoái. kỳ của năm trước. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,một% lên 19,9%.

Trong kỳ, lãi gộp tăng 58,5% đối với cùng kỳ, tương ứng tăng 329,57 tỷ đồng lên 892,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính hạn chế 36,5% tương ứng hạn chế 8,77 tỷ đồng xuống 15,28 tỷ đồng; phung phí tài chính tăng 586,4%, tương ứng tăng 73,24 tỷ đồng lên 85,73 tỷ đồng; phung phí bán hàng và phung phí quản lý doanh nghiệp tăng 145,3% tương ứng tăng 390,39 tỷ đồng lên 659,01 tỷ đồng và những hoạt động khác ko biến đổi đáng sử dụng rộng rãi.Cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của MPC quý II và 6 tháng đầu năm (Nguồn: Báo cáo tài chính).
Cơ cấu phung phí bán hàng và phung phí quản lý doanh nghiệp của Thủy sản Minh Phú quý II và 6 tháng đầu năm mới (Nguồn: thông tin tài chính).

Về cơ cấu phung phí bán hàng, chủ yếu là 450,8 tỷ đồng phung phí dịch vụ tậu ngoài và phung phí khác, chiếm sắp 96,5% tổng phung phí bán hàng. Ngoài ra, cơ cấu phung phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là 149,8 tỷ đồng, phung phí dịch vụ tậu ngoài và phung phí khác, chiếm 78,một% tổng phung phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy, phung phí dịch vụ tậu ngoài và phung phí khác đóng góp to nhất trong cơ cấu phung phí bán hàng và phung phí quản lý doanh nghiệp.

Thủy sản Minh Phú cho biết thêm nguyên nhân khiến cho cho lợi nhuận quý II hạn chế là do trích lập dự phòng phải thu khó đòi và phung phí tài chính tăng đối với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm mới, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu 8.730 tỷ đồng, tăng 43,một% đối với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 241,7 tỷ đồng, hạn chế 12,5% đối với cùng kỳ. kỳ của năm trước.

Năm 2022, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế một.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm mới, doanh nghiệp đã hoàn thành 19,một% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm mới, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 32,7 tỷ đồng đối với cùng kỳ âm 867 tỷ đồng, tăng 834,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 630,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 885,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú tăng 13,6% đối với đầu năm mới lên 10.861,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tồn kho chủ yếu đạt 5.043,3 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; phải thu thời gian ngắn một.857,một tỷ đồng, chiếm 17,một% tổng tài sản; tài sản nhất quyết đạt một.508,4 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tiền mặt và đầu tư tài chính thời gian ngắn đạt một.180,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính thời gian ngắn tăng 47,8% đối với đầu năm mới, tuần tự tăng 381,4 tỷ đồng lên một.180,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 13% đối với đầu năm mới, tương ứng tăng 581,4 tỷ đồng lên 5.043,2 tỷ đồng …MPC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: MPC).
MPC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm mới 2022 (Nguồn: MPC).

Đáng lưu ý, tới cuối quý II, doanh nghiệp đã tăng trích lập dự phòng 133,5 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 2,2 tỷ đồng dẫn tới việc tăng trích lập dự phòng từ 15,7 tỷ đồng lên 146,98 tỷ đồng. Tuy thế, doanh nghiệp ko tiết lộ cụ thể việc tăng trích lập dự phòng.

Ngoài ra, tới cuối quý II, tổng dư nợ cho vay thời gian ngắn và dài hạn tăng 27,6% đối với đầu năm mới, tuần tự tăng 897,9 tỷ đồng lên 4.148,4 tỷ đồng và chiếm 38,2% tổng nguồn vốn. . thủ đô.

Trong một diễn biến khác, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Lê Văn quang quẻ, Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú nhấn mạnh định hướng tới năm 2022 là thực hiện kế hoạch 5 năm, tầm nhìn phát triển theo chuỗi giá trị. Tôm hướng tới nền kinh tế tài chính vòng tròn, nền kinh tế tài chính xanh bên trên nền tảng kỹ thuật số, giữ vững vị trí doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu việt phái mạnh phái mạnh và trái đất, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện với cũng như ko ngừng mở rộng thị trường. thị trường xuất khẩu thế hệ.

doanh nghiệp sẽ triển khai những dự án to xây dựng những vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh technology cao và tôm lúa theo như hình thức hợp tác với toàn vẹn cơ sở hạ tầng. , thoát nước, dịch vụ kỹ thuật.

Chốt phiên 12/8, cổ phiếu MPC tăng 600 đồng lên 43.500 đồng / cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *