KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

đối tượng người sử dụng nào được hưởng thuế suất ưu đãi 10%? cung ứng bao nhiêu năm?

Rate this post

Thông thường, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ vận dụng với thuế suất 20%. Ngoài ra, một trong những doanh nghiệp hoàn toàn mang thể được vận dụng thuế suất ưu đãi 10% trong một thời kì nhất định hoặc cho cả thời kì sinh sản kinh doanh.

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 10 năm

Căn cứ Khoản một Điều 19 Thông tư 78/2014 / TT-BTC đã được sửa đổi, xẻ sung vì Khoản một Điều 11 Thông tư 96/2015 / TT-BTC thì vận dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm tới với:

(một) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thế hệ tại:

– Địa bàn mang điều kiện kinh tế tài chính – xã hội khác lạ khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013 / NĐ-CP.

– Khu kinh tế tài chính, khu technology cao, bao gồm cả khu technology thông tin tập trung được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thế hệ trong những lĩnh vực sau:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển technology;

– Ứng dụng technology cao thuộc Danh mục technology cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật technology cao;

– Vườn ươm technology cao, ươm tạo doanh nghiệp technology cao;

– Đầu tư mạo hiểm để phát triển technology cao thuộc Danh mục technology cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về technology cao;

– Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở ươm tạo technology cao, ươm tạo doanh nghiệp technology cao;

– Đầu tư phát triển những nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước;

– Cầu, đường bộ, đường sắt;

– Sân bay, cảng hồ, cảng sông;

– Sân bay, nhà ga và những tòa tháp kết cấu hạ tầng khác lạ quan yếu khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư;

– sinh sản những sản phẩm ứng dụng;

– sinh sản vật liệu composite, vật liệu xây dựng nhẹ và vật liệu quý hiếm;

– sinh sản năng lực tái tạo, năng lực tinh khiết, năng lực từ việc tiêu hủy chất thải;

– Phát triển technology sinh vật học.

Ghi chú: những dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; sân bay, cảng hồ, cảng sông; Cảng hàng ko, nhà ga phải tạo ra doanh thu, thu nhập từ hoạt động của những dự án đầu tư nêu bên trên thế hệ được ưu đãi thuế.

tình huống doanh nghiệp thực hiện thi công xây dựng những tòa tháp này thì thu nhập từ hoạt động xây lắp ko được hưởng ưu đãi thuế theo quy định này.

(3) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thế hệ trong lĩnh vực bảo đảm môi trường thiên nhiên, bao gồm: sinh sản trang bị xử lý ô nhiễm môi trường thiên nhiên, trang bị quan trắc và phân tích môi trường thiên nhiên; xử lý ô nhiễm và bảo đảm môi trường thiên nhiên; thu gom và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế và tái sử dụng chất thải.

(4) Doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng technology cao theo quy định của Luật technology cao.

Doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng technology cao theo quy định của Luật technology cao được ưu đãi thuế kể từ thời điểm năm được cấp Giấy chứng thực doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghiệp. technology cao.

Doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng technology cao được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động technology cao, ứng dụng technology cao và những khoản thu nhập liên quan trực tiếp. từ hoạt động technology cao, ứng dụng technology cao do phục vụ điều kiện thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015 / TT-BTC.

Lưu ý: Doanh nghiệp đang hưởng hoặc đã hưởng tổng thể và toàn diện những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng mà được cấp Giấy chứng thực doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng technology cao thì mức ưu đãi xác định theo mức ưu đãi. vận dụng đối với doanh nghiệp technology cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng technology cao quy định tại Khoản một Điều 15 và Khoản một Điều 16 Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP trừ đi thời kì ưu đãi được hưởng đối với doanh nghiệp. doanh nghiệp thế hệ xây dựng, dự án đầu tư thế hệ xây dựng (cả về thuế suất và thời kì miễn, tránh nếu mang).

(5) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thế hệ trong lĩnh vực sinh sản (trừ dự án sinh sản hàng hóa chịu thuế tiêu thụ khác lạ hoặc dự án khai thác tài nguyên) phục vụ một trong nhị tiêu chuẩn chỉnh sau:

– Dự án mang quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, được giải ngân trong thời hạn 03 năm kể từ thời khắc đầu tư thuở đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và mang tổng doanh thu tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng / năm lờ ngờ nhất sau 03 năm. năm kể từ thời điểm năm mang doanh thu từ dự án đầu tư (lờ ngờ nhất là năm thứ 4 kể từ thời điểm năm mang doanh thu, doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng / năm).

– Dự án mang quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, được giải ngân trong thời hạn 3 năm kể từ thời khắc đầu tư thuở đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và sử dụng thường xuyên bên trên 3.000 lao động. lờ ngờ nhất là 03 năm kể từ thời điểm năm mang doanh thu từ dự án đầu tư (lờ ngờ nhất là năm thứ 4 kể từ thời điểm năm mang doanh thu, doanh nghiệp phải phục vụ điều kiện sử dụng số lao động thường xuyên bình quân / năm bên trên 3.000 lao động).

Lưu ý: tình huống dự án đầu tư ko phục vụ những tiêu chuẩn chỉnh quy định tại điểm này (ko tính việc lờ ngờ tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu phóng thích mặt bởi, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quốc gia), do thiên tai, địch họa, hỏa thiến. được cơ quan cấp phép đầu tư chấp thuận và công bố Thủ tướng Chính phủ chấp thuận) thì doanh nghiệp ko được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

song song, doanh nghiệp phải kê khai nộp số thuế TNDN đã kê khai, được hưởng ưu đãi của những năm trước (nếu mang) và nộp tiền lờ ngờ nộp theo quy định, nhưng doanh nghiệp ko bị xử phạt về hành động. kê khai sai quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(6) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sinh sản, trừ dự án sinh sản hàng hóa chịu thuế tiêu thụ khác lạ và dự án khai thác tài nguyên mang quy mô vốn đầu tư từ 12 nghìn tỷ đồng trở lên phải thẩm định việc sử dụng technology theo quy định của pháp luật về technology cao, Luật Khoa học và technology, giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm ngày được phép đầu tư theo quy định. của luật đầu tư.

(7) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thế hệ sinh sản sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển phục vụ một trong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

– Sản phẩm công nghiệp tương trợ technology cao theo quy định của Luật technology cao.

– Sản phẩm công nghiệp tương trợ để sinh sản những sản phẩm của những ngành: dệt – may; giầy gia; điện tử và technology thông tin; sinh sản và lắp ráp ô tô; cơ khí cung ứng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2015 nội địa chưa sinh sản được hoặc sinh sản được nhưng phải phục vụ những tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật của EU hoặc tương đương.

Danh mục sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Danh mục sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định 111/2015 / NĐ-CP (nếu mang). tài liệu thế hệ, tài liệu thế hệ sẽ được vận dụng).

* những tình huống được gia hạn thuế suất ưu đãi:

– Đối với những dự án đầu tư theo trật tự (2), (3) mang quy mô to, technology cao hoặc thế hệ cần khác lạ cuốn hút đầu tư.

– Đối với dự án quy định tại trật tự (6), phục vụ một trong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

+ sinh sản sản phẩm, hàng hóa mang kĩ năng khó khăn toàn thế giới, đạt doanh thu bên trên 20.000 tỷ đồng / năm lờ ngờ nhất sau 5 năm kể từ thời điểm ngày nhận được doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Sử dụng thường xuyên bình quân bên trên 6.000 lao động.

+ Dự án đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính – kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng hồ, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lực thế hệ, công nghiệp năng lực tinh khiết, tiết kiệm năng lực, tòa tháp lọc hóa dầu.

– Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn thời kì vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại khoản này, nhưng thời kì gia hạn ko quá 15 năm.

Không có gì

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời kì hoạt động

Khoản 3 Điều một Thông tư 78/2014 / TT-BTC (điểm a và đ được sửa đổi, xẻ sung vì Thông tư 96/2015 / TT-BTC) quy định thuế suất ưu đãi 10% vận dụng trong suốt thời kì. Giờ hoạt động vận dụng cho:

(một) Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – tập huấn, dạy nghề, y tế, văn hóa, Sport và môi trường thiên nhiên, thẩm định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội). hóa học).

Danh mục loại hình, tiêu chuẩn chỉnh, quy mô, tiêu chuẩn chỉnh của doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được lập theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

(2) Thu nhập từ hoạt động xuất người chơi dạng của Nhà xuất người chơi dạng theo quy định của Luật Xuất người chơi dạng.

Hoạt động xuất người chơi dạng bao gồm những lĩnh vực xuất người chơi dạng, in và phát triển xuất người chơi dạng phẩm theo quy định của Luật Xuất người chơi dạng.

(3) Thu nhập từ hoạt động báo in (bao gồm cả quảng cáo bên trên báo in) của cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí.

(4) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê sắm đối với những đối tượng người sử dụng quy định tại Điều 53 Luật Nhà ở 2014.

(5) Thu nhập kinh doanh từ:

– Trồng, chăm sóc và bảo đảm rừng.

– Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế tài chính – xã hội khó khăn.

– Nuôi trồng lâm thổ sản ở vùng mang điều kiện kinh tế tài chính – xã hội khó khăn.

– sinh sản, nhân giống, lai tạo giống cây trồng vật nuôi.

– sinh sản, khai thác và tinh luyện muối, trừ sinh sản muối quy định tại Khoản một Điều 4 Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP.

– Đầu tư cho hoạt động bảo vệ nông sản sau thu hoạch, bảo vệ nông sản, thủy sản, thực phẩm bao gồm đầu tư bảo vệ trực tiếp hoặc đầu tư cho thuê bảo vệ nông sản, thủy sản, thực phẩm.

(6) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ko thuộc địa bàn kinh tế tài chính – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế tài chính – xã hội khác lạ khó khăn.

bên trên đây là đối tượng người sử dụng được vận dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm và suốt thời kì hoạt động. Nếu người chơi đọc gặp sự cố vui lòng gọi hotline 1900.6192 để được tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *