KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

đơn thuần và giản dị hóa hồ sơ khai thác, sử dụng nước của nhà cửa thủy lợi đã vận hành

Rate this post

(TN&MT) – Thực tế, nhiều địa phương, trong đó mang Tuyên quang quẻ vẫn chưa cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sinh sản nông nghiệp cho những nhà cửa thủy lợi với quy mô 0,1m3 / ngày tối. giây trở lên theo quy định tại Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP do việc cấp phép phức tạp, nhiều vướng mắc.

Vì vậy, cử tri tỉnh Tuyên quang quẻ yêu cầu Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh tư vấn Chính phủ xem xét huỷ bỏ thủ tục cấp phép khai thác nước mặt phục vụ sinh sản đối với hệ thống nhà cửa thủy lợi đã đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng; chỉ cấp phép cho những nhà cửa xây dựng thế hệ hoặc xem xét điều chỉnh thủ tục cấp phép theo hướng đơn thuần và giản dị, dễ áp ​​dụng, thích ưa thích với năng lực của cán bộ được giao quản lý, khai thác nhà cửa thủy lợi bên trên địa bàn tỉnh. địa phương.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh cho biết thêm thông tin:

Tại Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một trong những điều của Luật Tài nguyên nước và Thông tư số 27/2014 / TT-BTNMT quy định về đăng ký khai thác nước bên dưới đất, mẫu đơn xin cấp, gia hạn , điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước nêu rõ nội dung, yêu cầu về thông tin, dữ liệu đối với từng loại nhà cửa và lên tiếng trong hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép đăng ký tài nguyên nước. khai thác nước mặt. song song quy định việc lập đề án, lên tiếng do tổ chức, cá thể yêu cầu cấp phép chịu trách nhiệm.

cong-rinh-thuy-loi.jpg
Hình minh họa

tình huống tổ chức, cá thể yêu cầu cấp Giấy phép mang đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 60/năm 2016 / NĐ-CP quy định một trong những điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường xung quanh và Nghị định 136/2018 / NĐ. -CP về sự việc sửa đổi một trong những điều của những Nghị định liên quan tới điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường xung quanh thì tự mình lập đề án, tờ trình.

Thực tế đã mang khá nhiều đơn vị quản lý, vận hành nhà cửa thủy lợi mang hàng ngũ cán bộ đủ trình độ chuyên môn lập đề án, lên tiếng khai thác, sử dụng nước theo quy định bên trên (tiêu biểu là hệ thống khai thác, sử dụng nước). Hệ thống thủy lợi Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Ngoài ra, những yêu cầu về phân tích, tiến công giá cơ chế dòng chảy, quality nước mặt trong nhà cửa / lên tiếng khai thác, sử dụng nước được quy định chung cho tất cả những nhà cửa khai thác nước mặt.

Vì vậy, đối với nhà cửa thủy lợi, phụ thuộc vào quy mô, phạm vi tác động, trong quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh sẽ xem xét yêu cầu cụ thể. để thích ưa thích với tình hình thực tế tại từng dự án.

Ngoài ra, Bộ cũng đã hướng dẫn những đơn vị trong quy trình lập phương án / lên tiếng tại những nhà cửa thủy lợi đã vận hành, nếu mang khó khăn, vướng mắc mang văn phiên bản yêu cầu Bộ hướng dẫn cụ thể. .

Nghị định 201/2013 / NĐ-CP chưa quy định cụ thể về nội dung thành phần của dự án, lên tiếng xin cấp phép đối với từng loại hình, quy mô nhà cửa. Đối với nội dung này, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh đã rà soát, nghiên cứu và sẽ sửa đổi, xẻ sung Nghị định nêu bên trên vào năm 2022, trong đó sẽ đề xuất sửa đổi, xẻ sung theo hướng đơn thuần và giản dị hóa thành phần. hồ sơ, yêu cầu trong nội dung dự án, lên tiếng khai thác, sử dụng nước đối với nhà cửa thủy lợi đã vận hành.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh đã xây dựng và trình Chính phủ đề án xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự kiến ​​trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp năm 2023, trong nhưng mà Bộ sẽ xem xét đề xuất. đề xuất của tỉnh Tuyên quang quẻ về vấn đề cấp phép cho hệ thống thủy lợi đã được đầu tư, vận hành trước đây trong quy trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *