KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hoạt động tuyển dụng đang hoạt động trở lại

Rate this post

Thị trường lao động tiếp tục phục hồi, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động cũng tăng lên. Theo dự báo của những chuyên gia, hoạt động tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm của người lao động sẽ tăng cao trong những tháng cuối năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *