KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hưng Nguyên (Nghệ An): Đã thanh tra 64/64 tòa tháp mang số liệu quyết toán ko đúng mực

Rate this post

(Xây dựng) – Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành Kết luận thanh tra số 39 / KL-TTR về công việc điều hành, quản lý ngân sách bên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên… Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công việc. đầu tư xây dựng cơ người chơi dạng bên trên địa bàn huyện này. ko giống nhau, qua thanh tra đã bắt gặp 64/64 dự án mang số liệu quyết toán ko đúng mực.Hưng Nguyên nghe báo cáo 6464 nhưng thanh tra phát hiện số liệu không chính xác
Đoàn thanh tra tỉnh Nghệ An đã bắt gặp nhiều sai phạm trong công việc xây dựng cơ người chơi dạng bên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 64 tòa tháp trong thời đoạn 2020 – 2021 do UBND huyện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng), UBND những xã, thị trấn bên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên làm Trưởng đoàn. đầu tư với tổng giá trị xây lắp là 259.721.269.885 đồng, trong đó: 35 tòa tháp đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị xây lắp tòa tháp được kiểm tra là 142.001.465.596 đồng; 29 tòa tháp nghiệm thu quyết toán AB với giá trị xây lắp tòa tháp được kiểm tra là 117.719.804.289 đồng.

Qua quy trình thanh tra bắt gặp 64/64 tòa tháp mang số liệu quyết toán ko đúng với số tiền 2.953.286.870 đồng (tỷ trọng một,14%), trong đó kiến ​​nghị thu hồi một.485.084.870 đồng, kiến ​​nghị hạn chế quyết toán vốn đầu tư. với số tiền một,468,202,000 VNĐ.

Cụ thể: Thu hồi đối với 35 dự án hoàn thành quyết toán vốn đầu tư một.016.376.000 đồng (sai khối lượng 979.569.000 đồng; thuế GTGT chưa nộp 36.807.000 đồng), Đoàn Thanh tra kiến ​​nghị thu hồi số tiền. một.016.376.000 đồng do quyết toán ko đúng.

sơ sót trong quyết toán của 29 tòa tháp AB là một.936.910.870 đồng, kiến ​​nghị hạn chế quyết toán vốn đầu tư số tiền một.468.202.000 đồng; thu hồi số thuế GTGT chưa nộp là 468.708.870 đồng.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra bắt gặp một vài dự án ko tồn tại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn được HĐND cùng cấp thông qua (trừ 03 dự án thuộc nguồn vốn duy tu, sửa chữa và tòa tháp trọn gói). ). 11 Lê Xuân Đạo), song song, hồ hết những tòa tháp do UBND xã thống trị đầu tư đều ko xác định rõ cơ cấu vốn đầu tư (ghi nguồn vốn tương trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nhưng ko ghi nguồn vốn ngân sách huyện. ). ko tồn tại văn người chơi dạng chấp thuận của cơ quan ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện).

mang 03 dự án thực hiện khảo sát xây giới hạn ko trọn vẹn theo quy định của Luật Xây dựng 2014 dẫn tới khối lượng tòa tháp to: Dự án đường từ thôn 9 đi xã Hưng Mỹ và đường từ vấp ngã tư. Từ xóm 6 tới xã Hùng Thắng, xã Hưng Phúc: Do doanh nghiệp Cổ phần Tư vấn Địa ốc Nguyên Cường tư vấn, khảo sát xây giới hạn, đã phát sinh khối lượng tòa tháp mang giá trị thuở đầu là 6.360.367.000 đồng cho thành phố. 12,725,313,000 VND (Gấp 2 lần);

Dự án xây dựng phòng học tiểu học một trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên mang giá trị thuở đầu là 6.957.111.000 đồng, khối lượng phát sinh là 2.946.762.000 đồng, sau lúc phát sinh tòa tháp mang tổng giá trị là 6.957.111.000 đồng. mức đầu tư 9.903.873 nghìn đồng; Dự án xây dựng đường liên lạc nông thôn, cầu bên trên tuyến và nạo vét, làm thế hệ mương kẹp đoạn từ đường 12/9 tới nút giao cống ko thực hiện công việc khảo sát thủy văn.

Hơn nữa, những tòa tháp đường liên lạc nông thôn, cầu bên trên tuyến và nạo vét làm thế hệ mương kẹp đoạn từ đường 12/9 tới vấp ngã ba cống, xã Hưng Thông thẩm định xây giới hạn là ko đúng quy định. Đối với những tòa tháp mang cầu bên trên tuyến, thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản một, Điều 5, Quyết định số 41 / 2017.QĐ.UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, thẩm quyền thẩm tra. hồ sơ xây giới hạn tòa tháp Kế toán thuộc Sở liên lạc vận tải, song Phòng kinh tế tài chính và Hạ tầng huyện ko tồn tại thẩm quyền thẩm tra hồ sơ xây giới hạn, dự toán, trong lúc hồ sơ khảo sát, xây giới hạn ko đúng quy trình, quy định; ko khảo sát thủy văn, ko tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi, ko tính toán sức chịu tải của dầm…

Việc thẩm định xây giới hạn, dự toán tòa tháp ko đúng tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật và quy định của pháp luật như: Khối lượng đào tòa tháp mương Thủy lợi từ thôn Văn Phong tới thôn Đại Thọ, xã Long Xá, chỉ được ghi là đào đất xây dựng, ko tách phần đất hữu cơ, đào mương để thi công; Việc xây giới hạn khe nở nang bên trên mặt đường bê tông giống như đối với những hạng mục tòa tháp đã được tính toán trong định mức bê tông nền đường.

quy trình thanh tra, Thanh tra tỉnh còn bắt gặp trong thời đoạn thực hiện đầu tư: những xã thống trị đầu tư ko đủ điều kiện thuê tư vấn quản lý dự án, nhưng quality tư vấn quản lý dự án chưa đủ. Hạn chế: Việc tư vấn pháp lý cho chủ đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý đầu tư, để xảy ra vi phạm ở tất cả những tòa tháp kiểm tra, tòa tháp xây dựng ko xong. hoàn thiện hồ sơ hoàn thành tòa tháp để quyết toán hoàn thành tòa tháp theo quy định của pháp luật.

Kết thúc thời đoạn đầu tư mang 64/64 tòa tháp thực hiện ko lập hồ sơ giám sát tập thể theo quy định tại Điều 82, Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 75, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 84/2015. / NĐ-CP về giám sát và tiến công giá đầu tư…

công việc giám sát kỹ thuật ở một vài tòa tháp chưa nghiêm túc dẫn tới thi công ko đúng xây giới hạn, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật,… nghiệm thu sai 64/64 tòa tháp; 29/64 tòa tháp đã thi công hoàn thành nhưng chậm trễ trình phê duyệt quyết toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *