KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hướng dẫn vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở cho cán bộ tư pháp Hà Tĩnh

Rate this post

Hội nghị tập huấn hướng dẫn vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở đã giúp hàng ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch Hà Tĩnh hiểu rõ những quy định, từ đó đóng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời thông tin, tuyên truyền tới mỗi từng lớp nhân dân.

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở cho cán bộ tư pháp Hà Tĩnh

những đại biểu tham tham dự những buổi tiệc nghị.

Chiều 15/9, Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính truyền đạt tại hội nghị.

sắp 200 đại biểu là công chức tư pháp – hộ tịch, viên chức văn phòng, tuyên truyền viên pháp luật bên trên địa bàn tỉnh tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, những đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính hướng dẫn vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở.

Đề cập tới sự quan yếu phải ban hành và thuận tiện của Luật Tiếp cận thông tin, giảng viên cho rằng, Hiến pháp năm 1992 xác định quyền được thông tin là quyền cơ người chơi dạng của công dân.

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở cho cán bộ tư pháp Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung.

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều. Theo đó, Chương I (từ Điều một tới Điều 16) đề cập tới những quy định chung; Chương II (Điều 17 tới Điều 22) đề cập tới việc công bố thông tin; nội dung Chương III (từ Điều 23 tới Điều 32) đề cập tới việc cung ứng thông tin lúc mang yêu cầu; Chương IV quy định trách nhiệm đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân (từ Điều 33 tới Điều 35); Chương V (Điều 36 và 37) mang quy định về những pháp luật thi hành.

những đại biểu cũng rất được nghe reviews những quy định về công bố thông tin. Trong đó, quy định về thông tin nhưng cơ quan quốc gia phải công bố theo Luật Tiếp cận thông tin, theo luật chuyên ngành, thông tin nhưng cơ quan quốc gia chủ động công bố; hình thức công khai minh bạch; thời kì công khai minh bạch …

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở cho cán bộ tư pháp Hà Tĩnh

những đại biểu là công chức tư pháp – hộ tịch, viên chức văn phòng, tuyên truyền viên pháp luật tham tham dự những buổi tiệc nghị.

Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính cũng truyền đạt những quy định về cung ứng thông tin lúc mang yêu cầu, trách nhiệm của những cơ quan quốc gia trong những công việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. thông tin…

Tại hội nghị, những đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong những công việc vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở.

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở cho cán bộ tư pháp Hà Tĩnh

Hội nghị đã giúp hàng ngũ cán bộ, công chức tư pháp bên trên địa bàn tỉnh hiểu rõ những quy định về vận dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ở cơ sở; qua đó đóng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời thông tin, tuyên truyền tới mỗi từng lớp nhân dân.

Cơ chế liên thông nhị chiều giữa quốc gia và công dân sẽ khiến cho cho cho hoạt động quản lý quốc gia càng ngày càng cực tốt, nâng cao trách nhiệm giải trình của công dân cũng như những cơ quan công quyền. Ngoài ra, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển tài chính – xã hội trong tình hình thế hệ.

Thùy Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *