KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Huỳnh Minh Thức tái thắng cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Rate this post

Chiều 9/8, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, những đại biểu đã bỏ thăm trực tiếp bầu đồng chí Huỳnh Minh Thức tái cử chức danh Bí thư. của Tỉnh đoàn Đồng Tháp. Tháp hạn thế hệ đạt tỷ trọng 99,62%.

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 1

những đại biểu bỏ thăm bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027

Với khẩu hiệu hành động của tuổi xanh Đồng Tháp “Khát vọng, phiên tài năng, sáng tạo, tiền phong, phát triển”, 262 đại biểu chính thức của Đại hội đã bỏ thăm bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất. Khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 39 anh, chị và bầu trực tiếp đồng chí Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X tái thắng cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 – 2027. .

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 2

Huỳnh Minh Thức tái thắng cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Hoàng Minh Trí, bà Nguyễn Thị Thùy Lâm và ông Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp. , nhiệm kỳ 10, nhiệm kỳ đã được bầu. 2017 – 2022 tái thắng cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 3

Anh Nguyễn Hoàng Minh Trí được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Thùy Lâm tái thắng cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027

\N

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 5

Lê Hoàng Quyết tái thắng cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027

một vài hình ảnh hoạt động bên lề Đại hội:

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 6

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ toạ Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp tự sướng “check in” đại hội.

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 7

những đại biểu tham dự Đại hội tự sướng lưu niệm bên lề Đại hội

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 8

những đại biểu tự sướng bên lề Đại hội

Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - ảnh 9

những đại biểu tự sướng lưu niệm tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 – 2027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *