KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

IDI Seafood chia cổ tức lần trước tiên sau 3 năm, sử dụng toàn bộ “tiền tiết kiệm” để trả

Rate this post

Thủy sản IDI thông tin chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 vào cuối tháng 9, tỷ trọng chi trả 15%.

Ngày 26 tháng 9 tới đây CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (mã chứng khoán IDI) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bởi tiền mặt. tỷ trọng tính sổ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận một.500 đồng. thời kì tính sổ 10/10/2022.

Như vậy, với hơn 227,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và đang lưu hành, IDI sẽ chi khoảng 341 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh và doanh thu năm 2021 của IDI đạt 5.719 tỷ đồng, hạn chế 10% đối với năm 2020. song, nhờ tiết kiệm tiêu sử dụng nên lợi nhuận sau thuế tăng sắp 34%, lên hơn 143 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông tổ chức mẹ đạt sắp 137 tỷ đồng.

Lũy kế tới 31/12/2021, IDI còn 560 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, tổ chức còn tồn tại 47 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 62 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu, 8 tỷ đồng quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp, 8 tỷ đồng quỹ khác của chủ sở hữu và 17 tỷ đồng quỹ chủ sở hữu. thặng dư vốn cổ phần.

Đây cũng chính là lần trước tiên trong vòng mông năm qua IDI chia cổ tức cho cổ đông. Lần sau cuối cổ đông doanh nghiệp này nhận cổ tức là từ thời điểm tháng 10/2019 – sau đó là đợt chi trả cổ tức năm 2018.

Năm 2021, IDI lãi sau thuế 143 tỷ đồng, trong lúc tổng chi trả cổ tức lần này là hơn 341 tỷ đồng – tương ứng tổ chức đã sử dụng thêm “tiền tiết kiệm” từ những năm trước để chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông. .

screen-shot-2022-09-14-at-07.47.23 (1) .png

công bố tài chính soát xét bán niên năm 2022 ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu xuân năm mới 2022 tăng 33% đối với cùng kỳ, lên 4.257 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bất thần tăng gấp 9 lần cùng kỳ, lên 435 tỷ đồng.

IDI Seafood sắp chia cổ tức kỷ lục vào tháng 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *