KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Infographics: sinh sản nông, ngư nghiệp cả nước 8 tháng năm 2022

Rate this post

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2022

(TBTCO) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỷ USD, tăng 8,7% đối với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 36,3 tỷ USD, tăng 13,một%; nhập khẩu ước đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,9%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *