KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lịch chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt từ thời điểm ngày 26

Rate this post

Tại đây, hàng loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức bởi tiền năm 2021 và 2022 như VSC, VET, ICN, CNG, LGC, SZE, v.v.

Ngày 5/10, CTCP Nông sinh sản khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký sau hết là 27/9.

Ngày 13/10, CTCP thương nghiệp Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt một/2022 bởi tiền, tỷ trọng 10%, tương ứng 300 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký sau hết là 27/9.

Ngày 14/10, CTCP Điện nước và Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt một/2022 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký sau hết là 27/9.

Ngày 20/10, CTCP RedstarCera (UPCoM: TRT) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký sau hết là 27/9.

Ngày 10/10, CTCP Cấp nước và môi trường thiên nhiên thị trấn Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng 570 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký sau hết là 29/9.

Ngày 10/10, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng một.200 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký sau hết là 28/9.

Ngày 14/10, CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng 2.662 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký sau hết là 28/9.

Ngày 14/10, CTCP đèn điện Điện quang quẻ (HOSE: DQC) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký sau hết là 28/9.

Ngày 19/10, Tổng doanh nghiệp Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2022 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký sau hết là 28/9.

Ngày 20/10, doanh nghiệp Cổ phần KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 616 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là ngày 27/9 và là ngày sau hết. ngày đăng ký 28/9.

Ngày 17/10, CTCP Cơ khí Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký sau hết là 29/9.

Ngày 18/10, CTCP Container việt phái mạnh phái mạnh (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt một/2022 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng / cổ phiếu. Ngày giao du ko hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký sau hết là 29/9.

Ngày 12/10, CTCP Vận tải đại dương Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng / cổ phiếu. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP CNG việt phái mạnh phái mạnh (HOSE: CNG) trả cổ tức đợt 2/2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.000 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.800 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP thương nghiệp Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 150 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức năm 2022 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 4.500 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) trả cổ tức đợt một/2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu sở hữu của cổ đông được nhận 400 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký sau hết là 30/9.

Ngày 17/10, CTCP Bao phân bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.200 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký sau hết là 3/10.

Ngày 14/10, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng một.000 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký sau hết là 3/10.

Ngày 21/10, CTCP môi trường thiên nhiên Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng. Ngày giao du ko hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký sau hết là 3/10.

Ngày 26/10, CTCP bảo đảm Thực vật Sài Gòn (HNX: SPC) trả cổ tức đợt 2/2021 bởi tiền tỷ trọng 10%, tương ứng một.000 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao du ko hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký sau hết là 3/10.

Thị trường chứng khoán tuần 19 – 23/9: Khối ngoại bán ròng rã 3.137 tỷ đồng bên trên sàn HOSE …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *