KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Luật sửa đổi, té sung một vài điều của Luật sở hữu trí tuệ

Rate this post

14:27, 16/08/2022

BHG – Với 476/477 đại biểu biểu quyết tán thành, sáng 16/6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, té sung một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo đó, việc sửa đổi, té sung Luật Sở hữu trí tuệ nhằm mục tiêu xúc tiến hoạt động đổi thế hệ sáng tạo, chủ động, tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0 thông qua việc tăng cường sử dụng và bảo đảm an toàn quyền sở hữu trí tuệ. bảo đảm an toàn quyền sở hữu trí tuệ, giúp hoạt động này tiếp cận sắp hơn với thực tiễn và thông lệ tiến bộ của trái đất.

Luật này còn với hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2023, trừ tình huống quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Quy chế bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh với hiệu lực từ thời điểm ngày 14 tháng 01 năm 2022. Quy định bảo hộ dữ liệu thử nghiệm đối với sản phẩm nông dược với hiệu lực từ thời điểm ngày 14 tháng 01 năm 2024.

Để xem cụ thể Luật sửa đổi, té sung một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ, mời những người chơi vào link bên bên dưới.

ĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *