KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nâng cao quality, cực tốt quản lý khí tượng thủy văn

Rate this post

Trước những hiện tượng khí tượng thủy văn với chiều hướng biến động phức tạp, yên cầu TP. Hồ Chí Minh tăng cường công việc quản lý, phục vụ phát triển tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, bình an và đời sống nhân dân.

chủ toạ UBND TP.HCM vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc khí tượng thủy văn (KTTV). phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo đảm Tổ quốc.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao quality, cực tốt công việc quản lý quốc gia về khí tượng thủy văn bên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo đảm Tổ quốc trong tình hình thế hệ.

Để thực hiện kế hoạch bên trên, UBND TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp liên quan tới quản lý, tuyên truyền, ứng dụng technology, cơ chế chính sách, nhân lực, đầu tư hạ tầng và hợp đồng. Hợp tác quốc tế.

khi-tuong-thuy-van.jpg
Hình minh họa.

Cụ thể, về giải pháp ứng dụng kỹ thuật, technology, thành phố tập trung phát triển mạng lưới những trạm KTTV chuyên sử dụng. Mạng nhằm mục đích phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển tài chính – xã hội và phòng chống thiên tai.

Mạng lưới đảm bảo cung ứng trọn vẹn, kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, nhất là thông tin về nguy cơ xảy ra những hiện tượng thất thường rất với thể tương tác, gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường thiên nhiên. Độ tin cậy, độ đúng đắn cao. Hệ thống mạng sẽ kết nối với những cơ sở dữ liệu liên ngành, dữ liệu của thành phố và quốc gia, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch và mạng lưới ga quốc gia.

Thành phố cũng đã xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc thời tiết, khí tượng thủy văn tự động để cảnh báo thiên tai, bão, lũ, triều cường. Từ đó với trọn vẹn dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai bên trên địa bàn TP.

Trong lúc, thành phố sẽ xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu, phân tích thông tin bên trên WebGIS, Mobile GIS phục vụ công việc quan trắc khí tượng thủy văn bên trên địa bàn thành phố. song song, đầu tư hệ thống vũ trang thu nhận, lưu trữ và quản lý số liệu quan trắc khí tượng thủy văn tự động.

Thành phố cũng chú trọng nghiên cứu khoa học đổi thế hệ, sáng tạo, chuyển đổi số và thành tựu của cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0 về công việc KTTV. Song song đó, thành phố thực hiện chuyển đổi số trong những lĩnh vực khí tượng thủy văn, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn và chuyển đổi khí hậu tích hợp trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *