KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ngăn chặn, tránh và loại bỏ khai thác IUU, loại bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC

Rate this post

Cá cảnh Định An (huyện Trà Cú). Ảnh: TL

Đề án nhằm mục tiêu thực hiện đồng bộ, cực tốt, cực tốt những quy định của pháp luật về thủy sản; tập trung thực hiện những quy định về phòng, chống tiến công bắt phi pháp, ko thông tin và ko áp theo quy định (khai thác IUU); ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban âu lục (EC); quản lý hoạt động khai thác thủy sản và bảo đảm nguồn lợi, hệ sinh thái hồ, phát triển nghề cá việt phái mạnh phái mạnh theo hướng vững bền, trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu cải thiện sinh kế của người dân. vùng ven hồ, đóng góp phần đảm bảo bình yên, quốc phòng và bảo đảm độc lập hồ, đảo của Tổ quốc.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành 100% tàu cá với chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên trước lúc xuất bến ra khơi tiến công bắt hải sản phải được kiểm tra đảm bảo hoàn toản hồ sơ, trang vũ trang theo quy định; 100% tàu cá với chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát tàu cá lúc tham dự hoạt động bên trên hồ và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng.

100% sản phẩm thủy sản khai thác nội địa lúc bốc toá qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản với nguồn gốc từ quốc tế tiến công bắt cập cảng việt phái mạnh phái mạnh được kiểm tra, giám sát theo hiệp nghị FAC 2009 về những giải pháp khai thác cảng hồ (hiệp nghị PSMA).

08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

với 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Đề án, bao gồm: (một) Thông tin, truyền thông và tuyên truyền; (2) Hoàn thiện phạm vi pháp lý và cơ chế chính sách; (3) Đầu tư, upgrade, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, té sung nguồn lực, trang vũ trang tại cảng cá; (4) Nâng cao năng lực, cực tốt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên hồ của lực lượng Kiểm ngư và những lực lượng tính năng khác với liên quan; (5) Đội tàu quản lý, lực lượng khai thác, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; (6) Thực thi pháp luật, xử lý những hoạt động khai thác IUU; (7) Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; (số 8) Thực hiện nghĩa vụ điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế.

ko giống nhau, tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện của tất cả những tàu cá lúc xuất bến, nhất là những tàu với nguy cơ vi phạm khai thác IUU cao; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá ko đủ điều kiện tham dự khai thác bên trên hồ; từ chối cập cảng và xử lý theo quy định lúc tàu cá ko khai báo trước lúc cập cảng, ko nộp thông tin, nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; kiểm soát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc toá qua cảng cá theo quy định về khai thác IUU.

những lực lượng thực thi pháp luật bên trên hồ (Kiểm ngư, Cảnh sát hồ, Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư …) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên những vùng hồ; nhất là tại những vùng hồ ông xã lấn, tranh chấp, ko xác định để kịp thời bắt gặp, ngăn chặn và xử lý tàu cá việt phái mạnh phái mạnh vi phạm vùng hồ quốc tế; kiên quyết đấu tranh lúc lực lượng tính năng quốc tế kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá và ngư gia của ta.

Kịp thời ngăn chặn tàu cá với thể hiện nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng hồ quốc tế

Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng người tiêu sử dụng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý ngặt nghèo, bắt gặp, ngăn chặn kịp thời tàu cá với thể hiện nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng hồ quốc tế, công khai minh bạch bên trên những phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa những lực lượng tính năng của những Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 28 tỉnh, thành phố ven hồ để đảm bảo thực hiện triệt để, đồng bộ và thống nhất công việc thăm dò, xử lý hành động khai thác IUU. thích ưng ý với những quy định của pháp luật.

Tập trung thăm dò, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá thể môi giới, móc nối, cố tình đưa tàu cá, ngư gia việt phái mạnh phái mạnh vi phạm tiến công bắt trái phép ở vùng hồ quốc tế bị bắt giữ. , bị những lực lượng với thẩm quyền nội địa xử lý hoặc bắt gặp.Đề án cũng nêu cụ thể những nhiệm vụ và những dự án ưu tiên thực hiện, bao gồm:


một- Dự án thông tin, truyền thông và tập huấn thực thi Luật Thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU trong và ngoài nước.


2- Đầu tư, upgrade, hoàn thiện hệ thống cảng cá, phương tiện, trang vũ trang, nguồn lực phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại những cảng cá, phòng, chống khai thác IUU.


3- Dự án thí điểm và nhân rộng mô hình kiểm soát nghề cá vững bền tại 03 cảng cá thuộc 03 miền: khu vực miền bắc (Hải Phòng), miền trung bộ (Khánh Hòa), khu vực miền phái mạnh (Cà Mau).


4- Đề án kiện toàn, xây dựng phòng ban điều hành, lãnh đạo thực thi pháp luật về thủy sản và phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo và kiểm soát. sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng từ Trung ương tới địa phương và giữa những lực lượng thực thi pháp luật của những Bộ, ngành với liên quan.


5- Dự án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ những cơ sở dữ liệu thủy sản phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành và truy xuất nguồn gốc tàu cá, sản phẩm tiến công bắt. thác nước.


6- Đề án nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm ngư, Thanh tra chuyên ngành thủy sản trong công việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.


7- Thực hiện tuần tra chung giữa những lực lượng thực thi pháp luật nghề cá để ngăn chặn và xử lý vi phạm khai thác IUU.


8- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thương lượng, ký kết và tham dự thực hiện những hiệp nghị, Thỏa thuận hợp tác về thủy sản, phòng, chống khai thác IUU.

Báo Trà Vinh trực tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *