KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nghiêm cấm việc gây rối lúc thực hiện gói tương trợ lãi suất 2% | nhà băng – Chứng khoán

Rate this post

Theo nội dung Chỉ thị, sau sắp 3 tháng triển khai, một vài nhà băng thương nghiệp đã tích cực thực hiện chủ trương và đã với kết quả bước đầu, Dù thế vẫn còn đó một vài nhà băng thương nghiệp chưa tập trung, quyết liệt thực hiện, chưa chưa ban hành trọn vẹn những văn game thủ dạng hướng dẫn nội bộ, chưa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trọn vẹn những đối tượng người sử dụng chính sách.

Do đó, NHNN yêu cầu những đơn vị trong toàn ngành với sự phối hợp nghiêm nhặt, kịp thời với những bộ, ngành liên quan để triển khai cho vay, giải ngân kịp thời, cực tốt nguồn vốn nhà băng cấp. Chính phủ với chính sách tương trợ lãi suất cho những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện tiện nghi cho những đối tượng người sử dụng vay vốn được tương trợ lãi suất theo quy định. Việc thực hiện phải đảm bảo tuân thủ những quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của những tổ chức tín dụng, ko hạ thấp tiêu chuẩn chỉnh, nới lỏng những điều kiện tín dụng trong quy trình cho vay tương trợ lãi suất.

Thống đốc nhà băng quốc gia việt phái mạnh phái mạnh yêu cầu những đơn vị theo dõi nghiêm nhặt kết quả tương trợ lãi suất của những nhà băng thương nghiệp, thường xuyên thông tin lãnh đạo nhà băng quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những Bộ, ngành về tiến độ và kết quả thực hiện. việc giải quyết. nhà băng, những khó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện tương trợ lãi suất. song song, nghiêm cấm những hành động gây khó khăn, phiền nhiễu, ban hành thêm những điều kiện, thủ tục khác với quy định.

LƯU THỦY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *