Phong Thủy

Người dân “đu” qua cầu tạm vì nhà cửa cầu 6 năm vẫn chưa hoàn thành

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.