KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhà máy Thủy điện Định Bình (TDB) sắp chia cổ tức đợt 2/2022 bởi tiền tỷ trọng 15%

Rate this post

Cuối tháng 6/2022, Thủy điện Định Bình (TDB) trả cổ tức đợt một/2022 bởi tiền cho cổ đông tỷ trọng 20%.

Ngày 15 tháng 9 sắp tới đây, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) sẽ chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2/2022 bởi tiền mặt. Ngày giao thiệp ko hưởng quyền là ngày 14/9.

Ngày tính sổ dự kiến ​​15/10 / 2022. tỷ trọng thực hiện 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận một.500 đồng. Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TDB cần chi hơn 12 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, cuối tháng 6/2022, TDB đã trả cổ tức đợt một/2022 bởi tiền mặt cho cổ đông tỷ trọng 20%, tổng mức chi trả cổ tức hơn 16 tỷ đồng. Như vậy, tổng cùng 2 đợt chia cổ tức năm 2022 sẽ đạt tỷ trọng 35%.

Về tình hình kinh doanh, nửa cuối năm 2022, TDB ghi nhận tổng doanh thu sắp 51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng, tăng 11% đối với cùng kỳ.

chủ toạ Lê Bá Nguyên gửi thư trấn an hơn 80.000 cổ đông FLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *