KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

niên học 2022-2023, huyện Kiến Thụy tập trung tăng thời gian nhanh đổi thế hệ cơ chế quản lý, điều hành trường học, tăng cường kỷ cương, nền nếp.

Rate this post

những đại biểu tham tham dự những buổi tiệc nghị

niên học 2021-2022, những trường học bên trên địa bàn huyện thực hiện khá tổng thể nhiệm vụ niên học. Trong đó, 100% cơ sở giáo dục măng non thực hiện tốt việc xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn và đáng tin cậy tuyệt đối cho trẻ về thể chất và ý thức. Thực hiện thành công chương trình GET năm 2018 đối với lớp một và lớp 2; những lớp 3, 4, 5 được tiếp cận với phương pháp dạy học đổi thế hệ theo định hướng phát triển năng lực học trò; 100% học trò lớp 5 hoàn thành chương trình; tỷ trọng học trò tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ trọng tốt nghiệp THPT năm 2022 của những trường THPT Thụy Hương, Kiến Thụy; THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Nguyễn Huệ đạt 100%.

Về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông xây dựng kế hoạch tậu lựa sách giáo khoa lớp một, lớp 2, lớp 6, lớp 10 và tổ chức tậu lựa sách giáo khoa trong số những bộ sách giáo khoa. được Bộ Giáo dục và huấn luyện phê duyệt đảm bảo thích thích hợp với năng lực học trò và thực tiễn địa phương …

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của những cơ quan chuyên môn, những xã, thị trấn, những trường học bên trên địa bàn huyện, công việc xây dựng trường chuẩn chỉnh quốc gia đã đạt kết quả. mang một sự đổi khác rõ rệt. những trường đã và đang tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang vũ trang dạy học phục vụ những tiêu chuẩn chỉnh của Bộ Giáo dục và huấn luyện. niên học 2021-2022, huyện Kiến Thụy mang 3 trường đạt chuẩn chỉnh quốc gia mức độ một và kiểm định unique mức độ 3. tới tháng 7/2022, toàn huyện mang 41 trường đạt chuẩn chỉnh quốc gia, trong đó mang 4 trường. đạt level II, 37 trường đạt level I…

niên học 2022-2023, huyện Kiến Thụy xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục và huấn luyện. Trong đó tiếp tục bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực hàng ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tăng thời gian nhanh đổi thế hệ cơ chế quản lý, điều hành trường học; tăng cường kỷ cương, nền nếp, unique hoàn thành giỏi nhiệm vụ niên học. Tiếp tục đổi thế hệ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường cơ sở vật chất, trang vũ trang dạy học phục vụ yêu cầu đổi thế hệ giáo dục và nâng cao unique giáo dục THCS; chuẩn chỉnh hóa trình độ huấn luyện theo quy định của Luật Giáo dục 2019; tăng cường những hoạt động vui chơi và trải nghiệm, tò mò của trẻ em; đổi thế hệ nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học trò sau THCS, THPT …

Đồng Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và huấn luyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và huấn luyện đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi trội của ngành Giáo dục và huấn luyện huyện Kiến Thụy trong niên học 2021 – 2022 vừa mới đây. song song yêu cầu trong niên học tới, ngành GD & ĐT huyện Kiến Thụy cần tiếp tục đổi thế hệ, mang những bước đi đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ niên học. 2022 – 2023. Trong đó tập trung nâng cao unique những điểm thi, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện tốt nhất rất mang thể cho học trò tới trường học tập.

Đồng chí Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và huấn luyện trao Cờ thi đua và bởi khen cho những cá thể và tập thể

nhân thời cơ này, UBND thành phố đã tặng những danh hiệu: Cờ thi đua giỏi cho 3 tập thể; Tập thể Lao động giỏi cho 14 tập thể; chủ toạ UBND TP tặng bởi khen cho 6 tập thể và 39 cá thể mang thành tích giỏi niên học 2021-2022.


Đ / c Nguyễn Văn Tuấn – chủ toạ UBND huyện Kiến Thụy vinh danh những tập thể, cá thể mang thành tích giỏi

UBND huyện Kiến Thụy tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiền tiến cho 53 tập thể, danh hiệu đội viên thi đua cấp cơ sở cho 240 cá thể, danh hiệu Lao động tiền tiến cho 124 cá thể. chủ toạ UBND huyện Kiến Thụy tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 18 cá thể mang thành tích giỏi trong thực hiện nhiệm vụ niên học 2021-2022.


Hội đàn bà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *