KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

non sông hồ từ chương về cột mốc độc lập

Rate this post

việt phái nam phái nam là non sông với truyền thống văn hiến và truyền thống văn hóa hồ đảo. Cuốn sách Hải quốc từ chương (NXB Khoa học xã hội, 2022) đã công bố kho tàng văn học hồ đảo với hơn 400 tác phẩm trong suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là kho tàng văn hóa viết về lịch sử, phong tục, tập quán, sản vật địa phương, phản ánh tâm tư, tình cảm, những câu nói mang tương đối thở của hồ, là những cột mốc ghi lại sự nỗ lực của người việt phái nam phái nam trong quy trình xác lập độc lập vùng hồ. và lãnh hải của non sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *