KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Phê duyệt Đề án phòng, chống tiến công bắt trái phép

Rate this post

Đề án nhằm mục tiêu thực hiện đồng bộ, cực tốt, cực tốt những quy định của pháp luật về thủy sản; tập trung thực hiện những quy định về phòng, chống tiến công bắt trái phép, ko thông tin và ko tuân theo quy định (khai thác IUU); ngăn chặn, tránh và xóa bỏ khai thác IUU, gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban âu lục (EC); quản lý hoạt động khai thác thủy sản và bảo đảm nguồn lợi, hệ sinh thái hồ, phát triển nghề cá việt phái mạnh phái mạnh theo hướng vững bền, trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu cải thiện sinh kế của người dân. vùng ven hồ, góp góp phần đảm bảo an toàn và tin cậy, quốc phòng và bảo đảm hòa bình hồ, đảo của Tổ quốc.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành 100% tàu cá sở hữu chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên trước lúc xuất bến ra khơi tiến công bắt hải sản phải được kiểm tra đảm bảo toàn vẹn hồ sơ, trang trang bị theo quy định; 100% tàu cá sở hữu chiều dài to nhất từ ​​15 m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát tàu cá lúc tham dự hoạt động bên trên hồ và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng.

100% sản phẩm thủy sản khai thác nội địa lúc bốc toá qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản sở hữu nguồn gốc từ quốc tế tiến công bắt cập cảng việt phái mạnh phái mạnh được kiểm tra, giám sát theo hiệp nghị FAC 2009 về những giải pháp khai thác cảng hồ (hiệp nghị PSMA).

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

sở hữu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án, gồm: một- Thông tin, truyền thông, tuyên truyền; 2- Hoàn thiện phạm vi pháp lý và cơ chế chính sách; 3- Đầu tư, upgrade, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, té sung nguồn lực, trang trang bị tại những cảng cá; 4- Nâng cao năng lực, cực tốt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên hồ của lực lượng Kiểm ngư và những lực lượng chức năng khác sở hữu liên quan; 5- Quản lý đội tàu, cường độ khai thác, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; 6- Thực thi pháp luật, xử lý những hành động khai thác IUU; 7- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; 8- Thực hiện nghĩa vụ điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế.

khác lạ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện của tất cả những tàu cá lúc xuất bến, nhất là những tàu sở hữu nguy cơ vi phạm khai thác IUU cao; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá ko đủ điều kiện tham dự khai thác bên trên hồ; từ chối cập cảng và xử lý theo quy định lúc tàu cá ko khai báo trước lúc cập cảng, ko nộp thông tin, nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; kiểm soát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc toá qua cảng cá theo quy định về khai thác IUU.

những lực lượng thực thi pháp luật bên trên hồ (Kiểm ngư, Cảnh sát hồ, Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư …) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bên trên những vùng hồ; nhất là tại những vùng hồ ck lấn, tranh chấp, ko xác định để kịp thời bắt gặp, ngăn chặn và xử lý tàu cá việt phái mạnh phái mạnh vi phạm vùng hồ quốc tế; kiên quyết đấu tranh lúc lực lượng chức năng quốc tế kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá và ngư gia của ta.

Kịp thời ngăn chặn tàu cá rất sở hữu thể hiện nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng hồ quốc tế

Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng người sử dụng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý nghiêm nhặt, bắt gặp, ngăn chặn kịp thời tàu cá rất sở hữu thể hiện nghi vấn tổ chức tiến công bắt ở vùng hồ quốc tế, công khai minh bạch bên trên những phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa những lực lượng chức năng của những Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 28 tỉnh, thành phố ven hồ để đảm bảo thực hiện triệt để, đồng bộ và thống nhất công việc khảo sát, xử lý hành động khai thác IUU. thích ưa thích với những quy định của pháp luật.

Tập trung khảo sát, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá thể môi giới, móc nối, cố tình đưa tàu cá, ngư gia việt phái mạnh phái mạnh vi phạm tiến công bắt trái phép ở vùng hồ quốc tế bị bắt giữ. , bị những lực lượng sở hữu thẩm quyền nội địa xử lý hoặc bắt gặp.

những nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực hiện

Đề án cũng nêu cụ thể những nhiệm vụ và những dự án ưu tiên thực hiện, bao gồm:

Dự án thông tin, truyền thông và tập huấn nhằm mục tiêu thực hiện Luật Thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU trong và ngoài nước.

Đầu tư, upgrade, hoàn thiện hệ thống cảng cá, phương tiện, trang trang bị, nguồn lực phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại những cảng cá, chống khai thác IUU.

Dự án đang triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình kiểm soát nghề cá vững bền tại 03 cảng cá thuộc 03 miền: miền bắc bộ (Hải Phòng), miền trung bộ (Khánh Hòa) và khu vực miền phái mạnh (Cà Mau).

Đề án kiện toàn, xây dựng phòng ban điều hành, lãnh đạo thực thi pháp luật về thủy sản và phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành, phối hợp thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới địa phương và giữa những cơ quan pháp luật. lực lượng thực thi của những Bộ, ngành liên quan.

Dự án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ những cơ sở dữ liệu thủy sản phục vụ công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành, truy xuất nguồn gốc hoạt động của tàu cá, sản phẩm tiến công bắt.

Đề án nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành thủy sản về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

Thực hiện tuần tra chung giữa những lực lượng thực thi pháp luật nghề cá để ngăn chặn và xử lý vi phạm khai thác IUU.

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thương thảo, ký kết và tham dự thực hiện những hiệp nghị, thỏa thuận hợp tác nghề cá, phòng, chống khai thác IUU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *