KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

phung phí tăng cao, VIPCO (VIP) tiếp tục báo lỗ nặng 2 quý liên tục

Rate this post

phung phí cao, khác lạ do giá nhiên liệu tăng đột biến và ko tồn tại thu nhập khác, quý II năm nay, VIP tiếp tục báo lỗ quý thứ nhị liên tục.

Theo lên tiếng tài chính quý II, đơn vị Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) công bố, doanh thu quý này đạt 254 tỷ đồng – tăng 56% đối với cùng kỳ; trong lúc giá vốn hàng bán cũng tăng 66% lên 243 tỷ đồng. Dẫn tới lợi nhuận gộp quý này VIP chỉ ghi nhận 10 tỷ đồng – hạn chế 41% đối với quý 2 năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận hạn chế từ 10,4% xuống 4%.

Trong quý, phung phí tài chính hạn chế một nửa, còn hơn 3 tỷ đồng; trong lúc khoản lỗ từ đơn vị liên doanh, liên kết ghi nhận hơn 8 tỷ đồng – gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý này của doanh nghiệp lỗ 8 tỷ đồng, trong lúc cùng kỳ vẫn lãi sắp một tỷ đồng.

Đáng để ý, khoản lãi khác của VIP trong quý này hạn chế mạnh, chỉ đạt hơn một tỷ đồng trong lúc cùng kỳ ghi nhận hơn 34 tỷ đồng. Do đó, hết quý II, đơn vị báo lỗ sắp 9 tỷ đồng – hạn chế 132% đối với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp giảng giải là do phung phí tăng cao, khác lạ là giá nhiên liệu tăng đột biến đã làm cho cho đơn vị khai thác tàu Petrolimex 10 và Petrolimex 16 lỗ nặng. cùng theo với đó, khoản thu nhập chưa thực hiện khác và khoản lỗ từ đơn vị liên doanh, liên kết làm cho cho VIPCO lỗ quý thứ nhị liên tục.

doanh thu-giá trị-doanh thu-vipco-cac-quy-gan-day.png
Đơn vị: Tỷ đồng.

cùng theo với kết quả kinh doanh “bết bát” từ quý I, lũy kế 6 tháng đầu năm mới, doanh thu thuần của VIP tăng 33% đối với cùng kỳ lên 462 tỷ đồng. Tuy thế, đơn vị lỗ hơn 38 tỷ đồng sau thuế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối kỳ sắp 9 tỷ đồng.

Năm 2022, VIPCO thông qua kế hoạch kinh doanh 755,5 tỷ đồng doanh thu và 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tuần tự tăng 78% và 301% đối với năm 2021. Sau 6 tháng, VIP đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu, nhưng ko tồn tại lãi. nhưng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của VIP hạn chế 13%, còn sắp một.277 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn hạn chế 28% xuống 401 tỷ đồng. trái lại, khoản phải thu thời gian ngắn tăng 61% lên 137 tỷ đồng.

Nợ phải trả hạn chế 32% đối với đầu năm mới, còn 266 tỷ đồng, phần to tới từ nợ dài hạn, trị giá hơn 94 tỷ đồng (hạn chế 48%).

Về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đều hạn chế mạnh lúc tuần tự ghi nhận âm 27 tỷ đồng và âm 121 tỷ đồng; trong lúc hoạt động đầu tư ghi nhận dương 120 tỷ đồng, chủ yếu tới từ tiền cho vay và tậu khí cụ nợ của đơn vị khác. Do đó, tiền và những khoản tương đương tiền cuối kỳ hạn chế 63%, còn 73 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bên trên vốn đầu tư của chủ sở hữu trong 2 quý đầu năm mới 2022 của đơn vị hạn chế 0,03%.

bên trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIP đạt ngưỡng 6.710 đồng / cổ phiếu sau lúc kết thúc phiên giao thiệp ngày 18/8, tăng 15% đối với phiên trước đó.

Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP): Dòng tiền kinh doanh quý I / 2022 âm sắp 78 tỷ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *