KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ để xây nhà thời đoạn 2021-2030

Rate this post

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Theo đó, mục tiêu tới năm 2025, Quảng Ngãi phát triển 7.651.000m2 nền nhà ở, nâng tổng diện tích sàn bên trên địa bàn tỉnh lên 40.066.000m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,9m2 / người, trong đó ở thành thị là 35m2, nông thôn là 27,2m2.

Mục tiêu tới năm 2030, Quảng Ngãi phát triển thêm 9.764.000m2 sàn ở, nâng tổng diện tích sàn bên trên địa bàn tỉnh lên 49.830.000m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33m2 sàn / người, trong đó khu vực thành thị đạt 37m2 sàn / người, khu vực nông thôn đạt 29m2 sàn / người.

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 1.

Diện tích đất ở giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương nghiệp, khu thành phố thời đoạn 2021-2030 là 2.157ha; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 39,81ha.

Diện tích đất ở được giao để thực hiện những dự án sắp xếp quỹ đất tái định cư thời đoạn 2021-2030 là 255 ha, đầu tư xây dựng khu nhà ở công vụ khoảng một,63 ha.

Diện tích đất quy hoạch cho những dự án phát triển nhà ở thương nghiệp và khu thành phố thời đoạn 2021 – 2030 khoảng 6.163ha. Trong đó, hơn 778 ha thuộc những dự án phát triển nhà ở thương nghiệp, khu thành phố đang triển khai và những dự án nằm trong quy hoạch điều chỉnh, bửa sung một vài nội dung về phát triển nhà ở thời đoạn 2021-2025 bên trên địa bàn tỉnh. Tỉnh chuyển hơn 3.644ha để tiếp tục thực hiện.

Tổng nguồn vốn Quảng Ngãi cần huy động để hoàn thành xây dựng nhà ở thời đoạn 2021 – 2025 là hơn 53.162 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cần sắp xếp hơn 3.620 tỷ đồng; thời đoạn 2026 – 2030 là hơn 67.307 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách sắp xếp hơn 2.337 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 là phát triển thị trường bất động sản nhà ở vững bền, sáng tỏ bên dưới sự điều tiết và giám sát của UBND tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi. thích ưa thích với quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch sử dụng đất để phát triển nhà ở; hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

song song, chương trình cũng phục vụ toàn vẹn nhu yếu về nhà ở bên trên địa bàn tỉnh về số lượng, cơ cấu và unique, nâng cao tỷ trọng nhà ở chung cư trong những dự án phát triển nhà ở thế hệ. ; tập trung nâng cao unique nhà ở và điều kiện sống, đóng góp góp phần nâng cao unique cuộc sống thường ngày của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *