KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tác dụng của tích tụ, tập trung ruộng rẫy ở Nông Cống

Rate this post

Để phát triển sinh sản nông nghiệp theo hướng vững bền, nâng cao thu nhập cho nông dân trong điều kiện khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Nông Cống xác định giải pháp trọng tâm là tăng nhanh chóng tích tụ, tập trung ruộng rẫy.

Tác dụng của tích tụ, tập trung ruộng đất ở Nông Cốngsinh sản ớt xuất khẩu tại đơn vị Cổ phần Chế biến Nông sản Trung Thành.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nông Cống đã ban hành những quyết nghị chuyên đề, kế hoạch hành động để tập trung lãnh đạo, lãnh đạo những xã, thị trấn thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Huyện yêu cầu những địa phương tích cực, chủ động triển khai tích tụ, tập trung ruộng rẫy, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng năm, từng thời đoạn để đạt kết quả cao nhất. UBND những xã, thị trấn đã quán triệt nội dung những quyết nghị, văn game thủ dạng lãnh đạo của tỉnh, huyện, tạo thành sự thống nhất lúc triển khai, xây dựng ban lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. doanh nghiệp, tích tụ, tập trung ruộng rẫy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng member. Ngoài ra, những ban ngành, những xã, thị trấn tăng nhanh chóng công việc thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc tích tụ, tập trung ruộng rẫy để hình thành cánh đồng to cùng giống, chè, đơn. cơ giới hóa trong sinh sản, hạn chế tiêu phí đầu vào cho nông sản để tăng sức khó khăn bên trên thị trường.

tới đầu tháng 9 năm 2022, toàn huyện đã tích tụ, tập trung được hơn 700 ha và người dân đã xây dựng được hơn 250 ha sinh sản lúa theo tiêu chuẩn chỉnh VietGAP tại những xã Tường Vân, Trường Sơn, Trung Chính và Tế. Lợi, Thăng Bình, Minh Nghĩa … và xây dựng nhiều mô hình trồng rau ứng dụng technology cao ở những xã Trường Sơn, Thăng Long, Vạn Hòa … Trồng trọt phát triển theo hướng sinh sản hàng hóa tập trung. gắn kèm với công nghiệp bảo vệ, chế biến, nâng cao giá trị càng ngày càng tăng nông sản, mở rộng tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Việc tích tụ, tập trung ruộng rẫy cũng tạo điều kiện cho việc chuyển đổi hoạt bát đất trồng lúa ở những vùng kém cực tốt sang phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại những xã Trường Giang, Thăng Long.

Vùng sinh sản tập trung, huyện đã lãnh đạo đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng liên lạc, thủy lợi nội đồng phục vụ yêu cầu sinh sản và đã cuốn hút được ko ít doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp. sinh sản nông nghiệp và nông nghiệp technology cao. Hiện bên trên địa bàn huyện sở hữu 5 doanh nghiệp đầu tư phát triển sinh sản nông nghiệp, đó là đơn vị cổ phần chế biến nông sản Trung Thành, với diện tích sắp 10 ha, sinh sản, chế biến và xuất khẩu nông sản dứa, ngô. ngọt, dưa dạ dày …; đơn vị TNHH 2TV Nông nghiệp ứng dụng technology cao và bò sữa Yên Mỹ liên kết sinh sản ngô dày làm thức ăn chăn nuôi.

Tìm hiểu tại đơn vị Cổ phần Chế biến Nông sản Trung Thành, xã Trung Thành, được biết: từ thời điểm năm 2019, được sự ưa chuộng, tương trợ của chính quyền địa phương, đơn vị đã tích tụ được sắp 10 ha trồng ngô ngọt. , dưa chuột, ngô dạ dày và rau quả chế biến xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu hơn 3.000 tấn dứa và nhiều loại rau, củ, quả đóng hộp. thuận tiện thiết thực của việc tích tụ, tập trung ruộng rẫy là hạn chế tiêu phí đầu tư nhờ đưa cơ giới hóa vào sinh sản, năng suất cây trồng ổn định hơn, nhất là sản phẩm được sinh sản tập trung, số lượng to nên CN chủ động được nguồn vật liệu cho nhà máy. sinh sản.

hoàn toàn sở hữu thể thấy, việc tích tụ, tập trung ruộng rẫy để phát triển sinh sản nông nghiệp ở Nông Cống đang càng ngày càng cam kết tính đúng đắn, thích thích hợp với thực tế hiện nay, đóng góp phần tăng năng suất lao động, cực tốt sử dụng sản phẩm nông nghiệp. sử dụng đất và nâng cao sức khó khăn của nông sản bên trên thị trường.

Bài và ảnh: Minh Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *