KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tăng cường quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Rate this post

Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV), xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, chuyển đổi khí hậu (BĐKH) tích hợp trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành TN&MT.

Hiện tượng khí tượng thủy văn với xu thế phức tạp

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và phía phái mạnh giáp hồ, nơi với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch nhằng nhịt; bên trên một nửa địa hình của thành phố được đặc trưng bởi vì địa hình thấp.

Theo đại diện Chi cục Khí tượng Thủy văn và chuyển đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên TP.HCM), TPHCM là địa bàn rất nhạy cảm với những yếu tố khí tượng thủy văn như vấn đề ngập lụt lúc mưa to, triều cường; sự biến đổi nhiệt độ làm tăng nhiệt độ khu vực nội thành do mật độ xây dựng cao. khác lạ, trong những thập kỷ sắp đây, xu thế chuyển đổi khí hậu càng ngày càng lan rộng bên trên toàn thế giới, tác động tới cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng, tác động rõ nét tới những yếu tố tự nhiên và môi trường thiên nhiên. phát triển kinh tế tài chính – xã hội và đời sống nhân dân.

ktv.jpg

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nhạy cảm với những yếu tố khí tượng thủy văn như ngập lụt lúc triều cường.

bên dưới tác động của chuyển đổi khí hậu, những hiện tượng khí tượng thủy văn với xu thế diễn biến phức tạp; Vào mùa mưa bão xuất hiện thất thường đối với quy luật, song song với tần suất càng ngày càng dày đặc, những thiên tai như bão mạnh, lũ to, mưa to làm tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng đồng bởi.

Trước những thử thách đó, Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu tăng cường quản lý những hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bình an và đời sống nhân dân. khác lạ là công việc đo đạc, tích lũy, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ giám sát chuyển đổi khí hậu, thích ứng với chuyển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

7 nhóm nhiệm vụ chính

mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định triển khai Kế hoạch số 90-KH / TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 10-CT / TW ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc KTTV phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc bên trên địa bàn TP.

Theo Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu trọng tâm của Quy hoạch là từng bước nâng cao quality, cực tốt công việc quản lý quốc gia về khí tượng thủy văn, phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc trong tình hình thế hệ; đảm bảo quốc phòng, bình an và phục vụ đời sống nhân dân. Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm giải pháp và nhiệm vụ chính.

quan-trac-moi-truong-quanh-vinacontrolce.jpg
Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu khoa học đổi thế hệ, sáng tạo, chuyển đổi số và thành tựu của cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0 về công việc kiểm toán.

Về công việc quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung lãnh đạo, lãnh đạo nhằm mục tiêu từng bước nâng cao quality, cực tốt công việc quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; kiểm tra, đôn đốc hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và với giải pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn bên trên địa bàn thành phố. Đề cao và phát huy tầm quan trọng của ngành khí tượng thủy văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát và thích ứng với chuyển đổi khí hậu. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền những cấp và nhân dân tham dự bảo đảm an toàn những tòa tháp khí tượng thủy văn.

Hồ Chí Minh sẽ tăng thời gian nhanh những hoạt động tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của quốc gia về công việc KTTV nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức số đông; tổ chức, cá thể hoạt động quan trắc, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải thực hiện vừa đủ những quy định của pháp luật.

khác lạ, TP.HCM sẽ tập trung phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên sử dụng phục vụ nhu yếu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. Thành phố sẽ đầu tư hệ thống trang bị thu nhận, lưu trữ, quản lý số liệu quan trắc khí tượng thủy văn tự động, liên tục từ những đối tượng người sử dụng quan trắc khí tượng thủy văn bên trên địa bàn. Hệ thống mạng sẽ kết nối với những cơ sở dữ liệu liên ngành, dữ liệu thành phố và quốc gia, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch và mạng lưới ga quốc gia.

Hồ Chí Minh cũng chú trọng những nghiên cứu khoa học về đổi thế hệ, sáng tạo, chuyển đổi số và thành tựu của cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0 về công việc KTTV. Song song đó, thành phố thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn và chuyển đổi khí hậu tích hợp trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ từng bước hoàn thiện những quy định, cơ chế, chính sách liên quan tới công việc KTTV; tích cực nghiên cứu, đề xuất với cấp với thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm dịch động thực vật. Mặt khác, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý quốc gia về công việc KTTV; chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thuê việc KTTV.

Để tạo nguồn lực cho công việc KTTV, TP.HCM sẽ phối hợp nguồn lực từ ngân sách quốc gia với những nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là những nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công việc KTTV. tăng thời gian nhanh xã hội hóa, lôi cuốn những doanh nghiệp, tổ chức, cá thể tham dự hoạt động KDTV; phát triển mạnh thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn phục vụ nhu yếu của những ngành, lĩnh vực.

Một nhiệm vụ quan yếu khác, thời kì tới, Thành phố Hồ Chí Minh tăng thời gian nhanh và nâng cao cực tốt hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm với những nước, những đối tác và những tổ chức quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *