KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thanh lý dây chuyền cổ làm thịt mổ, máy làm lạnh nước

Rate this post

một. Loại nội dung niêm yết giá:

Liệt kê giá bán tài sản


2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản:

Viện Chăn nuôi, Số 9, Phố Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội


3. Số danh sách:

01 / NY-TLTS


4. Đặc điểm của tài sản để bán:

Thanh lý tài sản dây chuyền cổ làm thịt mổ, máy làm lạnh nước (dây chuyền cổ làm thịt mổ dịch vụ)


5. Giá bán:

70.000.000 VNĐ (Bảy mươi triệu VNĐ)


6. thời kì bán niêm yết

từ thời điểm thời nay qua ngày khác:


7. Số tiền ký quỹ và cách thức nộp tiền ký quỹ:

5.000.000 VND (Năm triệu VND)


8. Thời hạn xem tài sản

từ: ngày 2 tháng 8 năm 2022 17:00 tới: ngày 5 tháng 8 năm 2022 17:00


9. Vị trí xem tài sản:

Viện Chăn nuôi, Số 9, Phố Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội


10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

08-08-2022 10:00


11. thời khắc sắm lựa người mang quyền tậu tài sản:

11-08-2022 10:00


12. Số máy tính xách tay contact:

Mr.Cường 0988338872


13. Địa chỉ Email:

[email protected]


14. Mã chuyển khoản:

vienchannuoi010208


15. Danh sách những tập tin đính kèm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *