KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thiệu Hóa với những giải pháp phát triển tài chính

Rate this post

Trong những tháng đầu năm mới, được sự sử dụng rộng rãi lãnh đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, cùng theo với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của Nhân dân, những số đông doanh nghiệp, tình hình tài chính – xã hội, quốc phòng – bình yên bên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tiếp tục ổn định và đạt kết quả tốt bên trên nhiều lĩnh vực.

Thiệu Hóa với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Công nhân lực ty TNHH Thiệu Đô (Thiệu Hóa) trong một ca sinh sản.

Trong quy trình phát triển sinh sản, huyện Thiệu Hóa đã lãnh đạo thực hiện mang cực tốt việc dịch chuyển cơ cấu tài chính. tới nay, bên trên địa bàn đã hình thành nhiều vùng sinh sản nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô to, liên xã và thích ưng ý với điều kiện thực tế của địa phương. những vùng sinh sản ứng dụng đồng bộ quy trình sinh sản đảm bảo tin cậy thực phẩm, đạt cực tốt tài chính cao và phát triển vững bền. Trồng trọt được cơ giới hóa đồng bộ; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được cơ giới hóa thích ưng ý với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện chính sách khuyến khích của tỉnh về tích tụ, tập trung ruộng rẫy để phát triển sinh sản nông nghiệp quy mô to, ứng dụng technology cao, thời kì qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện. và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với quy mô tích tụ, tập trung bên trên địa bàn, nhiều mô hình sinh sản thế hệ, mang cực tốt tài chính cao đã được hình thành. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình thành công do mang sự liên kết nghiêm nhặt giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong cung ứng giống, vật tư phân bón, khoa học kỹ thuật, tổ chức sinh sản và tiêu thụ sản phẩm. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa, hồ hết những mô hình sinh sản tập trung quy mô to bên trên địa bàn đều cho doanh thu bình quân khoảng 200 tới 300 triệu đồng / ha / năm. Tính tới hết tháng 7/2022, toàn huyện đã tích tụ, tập trung ruộng rẫy để phát triển nông nghiệp quy mô to, technology cao được 527,4 ha. song song duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, tổ chức phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tới nay toàn huyện mang 17 trang trại chăn nuôi. Huyện cũng đã triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm tới năm 2022 mang kết quả và tháng tổng dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc, phòng chống dịch bệnh. cùng theo với phát triển sinh sản nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo những xã trong kế hoạch thực hiện những tiêu chuẩn chỉnh xây dựng xã nông thôn thế hệ (NTM) nâng cao, nông thôn thế hệ mẫu mẫu. những phong trào hiến đất, làm đường, chỉnh trang phong cảnh nông thôn, xây tường rào mẫu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực, như: trong những tháng đầu năm mới, 11 xã, thị trấn đã vận động Nhân dân hiến 8.971m2 đất. 797 hộ, 45 thôn, tiểu khu; làm thế hệ 28.369m hàng rào mẫu; xây dựng và upgrade 26,97 km đường liên lạc nông thôn, nội đồng; một,4 km kênh mương nội đồng, 38 nhà văn hóa và khu Sport thôn, 559 nhà; cải tạo và xây thế hệ khu hiệu bộ với 10 phòng học, 2 trụ sở xã và 2 chợ được upgrade, tạo dung mạo thế hệ cho nông thôn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng mỗi xã một sản phẩm vào năm 2022, tới nay toàn huyện đã được xác nhận 2 sản phẩm OCOP cấp tỉnh là dưa chuột Vân Hà 4 sao và cơm cháy Ánh Dương Tân Châu 4 sao. 3 sao. song song, mang 7 sản phẩm đang dự thi cấp tỉnh (6 sản phẩm đã được tổ giúp việc Hội đồng cấp tỉnh chấm điểm, một sản phẩm đang hướng dẫn đề tài hoàn thiện hồ sơ) để xác nhận sản phẩm OCOP trong thời kì tới. .

cùng theo với đó, huyện Thiệu Hóa tiếp tục cuốn hút đầu tư, tạo điều kiện tiện lợi cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Khuyến khích, cuốn hút những doanh nghiệp đầu tư sinh sản quy mô to, ứng dụng technology cao theo chuỗi giá trị gắn kèm với công nghiệp chế biến, năng lực xanh, thông minh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn kèm với nghề truyền thống, nhân văn thế hệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cực tốt tài chính cao, cuốn hút nhiều lao động. Kêu gọi và phát triển hợp lý những dự án công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở nông thôn như may mặc, gia giầy, dệt may, điện tử, viễn thông, sinh sản linh kiện, hàng tiêu sử dụng và những ngành công nghiệp tương trợ khác. song song, tiếp tục thực hiện mang cực tốt công việc quy hoạch và quản lý quy hoạch bên trên địa bàn như việc huyện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu thị trấn Giang quang đãng tới năm 2045; quy hoạch cụ thể xây dựng một/500 khu thị trấn Phú Hưng, Đông Đô; phê duyệt quy hoạch cụ thể một/500, quy hoạch chung xây dựng những xã thời đoạn 2021 – 2030; Đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Ngọc Vũ tới năm 2045. Trình UBND tỉnh đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị xã Thiệu Hóa và xây dựng thị trấn Hậu hiền khô thuộc huyện Thiệu Hóa. Huyện lên tiếng UBND tỉnh chủ trương lập quy hoạch cụ thể xây dựng khu định cư cho tất cả những người dân ven sông chưa xuất hiện đất ở và dân cư thế hệ tại Đồng Sáu Cách, thôn Lâm Đạt, xã Thiệu Vũ. Huyện cũng đã triển khai và đẩy thời gian nhanh tiến độ thực hiện những dự án đầu tư công tới năm 2022, nhất là những dự án chỉnh trang thị trấn, như: Dự án lát đá vỉa hè Quốc lộ 45 (đoạn từ cầu Thiệu Hóa tới cầu Thiều). Trung), tu ngã Khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu thời đoạn 3, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở. Huyện yêu cầu những doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, khai thác cát thực hiện đúng quy định, xử lý nghiêm những tàu, thuyền vi phạm khai thác cát trái phép. lãnh đạo những xã, thị trấn thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại bên trên địa bàn. Hướng dẫn phân loại chất thải tại nguồn, thực hiện những giải pháp thu gom, xử lý chất thải và xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, chủ toạ UBND huyện Thiệu Hóa cho biết thêm: bên trên cơ sở tiến công giá khách quan tình hình thực hiện kế hoạch phát triển tài chính – xã hội những tháng đầu năm mới 2022, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung kiểm soát dịch bệnh, thực hiện tốt công việc tiêm phòng. làm việc về gia súc và gia cầm. Hướng dẫn những xã xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn thế hệ mẫu mẫu đẩy thời gian nhanh tiến độ thực hiện những tiêu chuẩn chỉnh xây dựng nông thôn thế hệ theo kế hoạch, song song triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy thời gian nhanh công việc lập, thẩm định, phê duyệt những quy hoạch, dự án đầu tư, phóng thích mặt bởi, khởi công những dự án theo kế hoạch. Tập trung cao độ trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ phát triển tài chính – xã hội, đầu tư phát triển, thu chi ngân sách theo quyết nghị của Huyện ủy và HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tiện lợi cho những doanh nghiệp duy trì và xúc tiến sinh sản kinh doanh. lãnh đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường thiên nhiên đầu tư kinh doanh, nâng cao quality Chỉ số DDCI (năng lực khó khăn cấp huyện) và tập trung tăng cường chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh. Triển khai đồng bộ, cực tốt những giải pháp thu ngân sách, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, nhất là nợ quá hạn; quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, cực tốt, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quản lý quốc gia về tài nguyên và môi trường thiên nhiên, quản lý tài nguyên; cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, giải quyết những tồn đọng về đất đai. song song, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nhưng mà cử tri sử dụng rộng rãi như ô nhiễm môi trường thiên nhiên, xử lý chất thải rắn, khai thác tài nguyên trái phép, quản lý đất đai, trật tự xã hội, xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải tham dự liên lạc bên trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *