KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thống kê rất nhiều, hồ sơ được xem xét lại rất ít

Rate this post

Theo Bộ LĐ-TB & XH, hiện với 3,4 triệu lao động cần tương trợ tiền thuê nhà nhưng lúc triển khai về địa phương, số lượng hồ sơ được duyệt rất ít. Nhiều tỉnh thế hệ triển khai được vài trăm người. Riêng như Đắk Nông, chỉ với sau lúc xét duyệt đã với … 11 đối tượng người sử dụng nhận tiền, đạt 100%!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *