KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tình hình ‘kinh doanh’ của dự án khu tài chính, khu công nghiệp Phú Yên 7 tháng đầu năm mới như thế nào?

Rate this post

sinh sản kinh doanh tăng trưởng khả quan

Ban Quản lý Khu tài chính Phú Yên vừa với văn người chơi dạng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này về hoạt động đầu tư, sinh sản kinh doanh của những doanh nghiệp trong Khu tài chính (KKT) nam giới Phú Yên và những Khu công nghiệp. khu công nghiệp) bên trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm mới 2022.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm mới, Ban Quản lý Khu tài chính (BQL KKT) tỉnh Phú Yên thông tin kết thúc hoạt động 2 dự án, cấp chủ trương đầu tư một dự án.

Lũy kế tới hết tháng 7 năm 2022, tại Khu tài chính nam giới Phú Yên và những khu công nghiệp bên trên địa bàn tỉnh đã lôi cuốn được 117 dự án đầu tư (trong đó với 17 dự án với vốn đầu tư quốc tế) với diện tích đất đăng ký. 449,78ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 10.589 tỷ đồng và 35,78 triệu USD.

Tình hình kinh doanh của dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp Phú Yên trong 7 tháng đầu năm như thế nào?  - Ảnh 1.

Cảng Vũng Rô là hạng mục hạ tầng quan yếu của Khu tài chính nam giới Phú Yên. Ảnh: Báo Đầu tư

Khu tài chính nam giới Phú Yên đã lôi cuốn được 53 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký là 301,25ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 5.288 tỷ đồng và 21.749 triệu USD.

Trong đó, với 23 dự án nằm ngoài khu công nghiệp với diện tích đất đăng ký là 169,77ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 2.173 tỷ đồng và 0,75 triệu USD. 8 dự án đã đi vào sinh sản kinh doanh, 15 dự án đang trong quy trình triển khai đầu tư.

Tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp một với 28 dự án đầu tư (23 dự án đang sinh sản kinh doanh, 5 dự án đang trong quy trình triển khai đầu tư) với diện tích đất đăng ký 58,29ha / 61,58ha. tỷ trọng đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC bên trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 94,66%, với vốn đầu tư đăng ký hơn 2.629 tỷ đồng và 16,một triệu USD.

Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2 với 2 dự án (bao gồm một dự án đưa vào hoạt động sinh sản kinh doanh và một dự án đưa vào hoạt động một trong những phần và tiếp tục triển khai phần còn lại) với diện tích đất đăng ký là 73,18ha / 73,18ha. tỷ trọng đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC bên trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 100%, vốn đầu tư đăng ký là 486 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cũng theo BQL KKT, đối với những KCN nằm ngoài KKT, KCN An Phú với 40 dự án (33 dự án đi vào hoạt động sinh sản kinh doanh, 7 dự án đang trong quy trình triển khai đầu tư) với diện tích đất. đăng ký 44,39ha / 48,18ha. tỷ trọng đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC bên trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 92,13%, với vốn đầu tư đăng ký hơn một.120 tỷ đồng và 11,26 triệu USD.

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu KV1 với 22 dự án (20 dự án sinh sản kinh doanh, 2 dự án đang trong quy trình triển khai đầu tư) với diện tích đất đăng ký 64,59ha / 77,58ha. tỷ trọng đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC bên trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 83,26%, với vốn đầu tư đăng ký hơn một.648 tỷ đồng và 2,77 triệu USD.

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu KV2 với 2 dự án (một dự án đã đi vào sinh sản kinh doanh, một dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư, đang lập thủ tục đầu tư tại vị trí thế hệ) với diện tích đất đăng ký. 39,54ha / 59,52ha. tỷ trọng đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC bên trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 66,43%, vốn đầu tư đăng ký là 2.532 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm mới 2022, kết quả hoạt động sinh sản kinh doanh của những dự án trong KKT nam giới Phú Yên và những KCN rất khả quan. Doanh thu khoảng 4.591 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 7.200 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu khoảng 138,2 triệu USD, đạt 76,8% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 180 triệu USD). Nộp ngân sách hơn 121 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 150 tỷ đồng).

Số lao động làm việc tại những dự án trong Khu tài chính nam giới Phú Yên và những khu công nghiệp là 10.400 người, đạt 99,05% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 10.500 người).

Vướng mắc trong phóng thích mặt bởi

thế hệ đây, ông Lê Tấn cọp, Phó chủ toạ túc trực UBND tỉnh Phú Yên đã chủ trì buổi làm việc của Ban Quản lý Khu tài chính Phú Yên và những sở, ngành, địa phương nhằm mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại những địa phương. KKT, khu công nghiệp và những dự án do Ban quản lý KKT thống trị đầu tư.

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng BQL KKT Phú Yên đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc liên quan tới KKT, KCN. Cụ thể, đối với những dự án đầu tư công, hiện nay, việc triển khai những dự án đang gặp khó khăn trong công việc bồi thường, phóng thích mặt bởi (trong đó, TP Tuy Hòa 4 dự án, chợ xã Đông Hòa 3 dự án).

“Mặc dù thời kì qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo những địa phương, những ngành khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn còn đấy nhiều tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Ban Quản lý KKT yêu cầu UBND tỉnh lãnh đạo những địa phương tập trung. về sự giải quyết để đẩy nhanh chóng tiến độ hoàn thành những dự án, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh ”, ông Hùng nói.

Đồng chí Lê Tấn cọp, Phó chủ toạ túc trực UBND tỉnh yêu cầu, Ban Quản lý KKT phối yêu thích với đơn vị tư vấn làm việc với Bộ Xây dựng và những Bộ, ngành liên quan để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phương án. phê duyệt. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu tài chính nam giới Phú Yên tới năm 2040.

Ngoài ra, cần rà soát, đề xuất lập quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể những khu tác dụng trong Khu tài chính nam giới Phú Yên đảm bảo quality, cực tốt, tránh ông xã chéo cánh cánh; sớm xây dựng danh mục những dự án lôi cuốn, kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào KKT nam giới Phú Yên trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở lôi cuốn đầu tư.

Đồng chí Lê Tấn cọp cũng giao những sở, ngành tác dụng nghiên cứu, tham vấn UBND tỉnh lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại những khu tài chính, khu công nghiệp, ko giống nhau là tương trợ, phối yêu thích với những địa phương tập trung tháo gỡ. giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công việc bồi thường, phóng thích mặt bởi của những dự án, ko làm liên quan tới tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, nhất là nguồn vốn Trung ương. được sắp xếp cho những dự án vào năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *